Vážení přátelé,

hlavním posláním této organizace je pomáhat onkologicky nemocným pacientkám probudit v nich sílu a odvahu znovu se zapojit do života ve společnosti. Usilujeme o to, aby nikdo nezůstal osamocen se svou nemocí.

Poslání a cíle Klubu Diana:

  • pomoc při překonávání těžké životní situace
  • zajišťovat rehabilitační cvičení a plavání
  • spolupráce s lékaři na poradenské a přednáškové činnosti
  • zajišťování rekondičních pobytů, zájezdů a jednodenních výletů
  • informace o zdravotnických pomůckách a lázeňské léčbě aj.
  • zaměřovat se na osvětu široké veřejnosti o prevenci a rizikových faktorech podílejících se na vzniku rakoviny

Poradní den v Klubu Diana je každé úterý v době 15.00-17.00 hod. Klub Diana sídlí ve Švejdově pavilonu Masarykova onkologického ústavu, ve 4. poschodí v knihovně, dveře č. 520.

Členy se mohou stát onkologičtí pacienti, jejich rodinní příslušníci a přátelé. Srdečně Vás tímto zvou členové Klubu Diana.