Návštěva vily Stiassni – Hroznova 14 – 4. března 2016

Na sraz na Komenské náměstí přišlo 12 členek Klubu Diana, aby společně navštívily zrekonstruovanou vilu rodiny Šťastných. Byla s námi naše Maruška, která v tomto objektu se svou rodinou prožila pár nádherných let. Po projití vstupní brány se Maruška ujala průvodcovství a provedla nás rozlehlou zahradou. Vilou nás provázel mladý průvodce, který nás seznámil s historií tohoto objektu a nastínil život majitelů této vily.

Funkcionalistická vila byla postavená podle návrhu Ernsta Wiesnera pro rodinu textilního továrníka Alfreda Stiassni a byla dokončena v roce 1929. Několik parcel ke stavbě domu o celkové rozloze 32 174 m2 zakoupili manželé již v roce 1924. Tím vznikla jedna z největších brněnských soukromých parcel, která kromě své příznivé jihozápadní poloze disponovala i nádhernými pohledy do okolní kopcovité krajiny. V atmosféře hrozící nacistické okupace a persekuce židovských obyvatel opouštějí rodiny Alfreda a Ernsta Stiassni v květnu 1938 Československo. Vila Stiassni patří ke stavbám, jejichž historie reflektuje důležité společensko-politické dějinné zvraty. Její podoba odráží modernistické směřování meziválečné brněnské architektury i přetrvávající měšťanský tradicionalismus rodiny významného brněnského továrníka. Během 2. světové války se v ní vystřídala nacistická i osvobozenecká vojska a navštívil ji prezident Beneš při cestě z válečného exilu do Prahy. Během komunistického režimu sloužila k ubytování státních návštěv a její přestavba v 80. letech odrážela možnosti i limity tehdejší architektonické produkce.

Když v roce 2009 získal do své správy vilu Stiassni se zahradou Národní památkový ústav, bylo nutné řešit základní otázku budoucího využití a zpřístupnění památky široké veřejnosti. Po dlouhá léta neudržovaný a veřejnosti takřka nepřístupný areál vyžadoval komplexní obnovu. Té předcházela realizace stavebně-historického průzkumu obytných objektů včetně objasnění vývoje historické kompozice zahrady. Vzhledem k historickým souvislostem se pro objekt začal používat název Vila Stiassni.

Na jaře roku 2014 byla zahájena obnova zahrady Stiassni realizací projektu zaměřeného na obnovu vegetační kompozice. Paralelně s realizací tohoto záměru byl od léta 2014 naplňován také projekt postihující obnovu technických součástí zahrady a některých vegetačních prvků (květinové záhony, trávníky, extenzivní střešní zahrada), včetně instalace novodobých komponentů a technologií souvisejících se současným posláním zahrady a s péčí o ni. Tímto projektem na jaře roku 2015 končí celková komplexní památková obnova areálu vily Stiassni.

Na závěr dnešního setkání některé z nás si zašly na oběd a všechny se již těšíme na další společný výlet.