Hodnocení zájezdu do Olomouce – 17. května 2016

Zájezdu se zúčastnilo 48 osob, z toho 5 z KTL Brno. Počasí nám tentokrát docela přálo. Díky ukázněným účastníkům se podařilo splnit celý plánovaný program.

V Olomouci jsme využili možnosti placeného průvodce, což se ukázalo jako výhoda, neboť ochotná průvodkyně nás seznámila s městskou památkovou rezervací, včetně návštěvy hlavního chrámu, kde nám výklad doplnila místní průvodkyně kostela. Prohlídka centra města byla bohatá, ale i náročná na pěší přesuny, což členky Diany zvládly na výbornou, i když se protáhla na dvě a půl hodiny.

Jediným nedostatkem byla pro velký počet účastníků horší slyšitelnost výkladu.

Po rychlém obědě v samoobslušné jídelně jsme se přesunuli na Svatý kopeček, kde jsme si prohlédli baziliku minor. Snaživý mladý průvodce nám ukázal nejenom samu baziliku, ale i popsal okolí z krásného výhledu před chrámem. Pak následovalo malé občerstvení u kávy a zákusků.

Na závěr zájezdu byla slíbená návštěva překvapení, což byl skanzen Příkazy u Litovle. Ochotná průvodkyně i se svojí dcerkou se nám plně věnovala a popsala nám detailně veškerý inventář muzea. Mohli jsme si staré věci přímo ohmatat a hádat jejich původní určení.
Zvládli jsme i slíbený návrat zpátky do Brna. Z ohlasů na zájezd můžeme vyvodit, že se program účastníkům líbil, byli vesměs spokojeni a přivítali by v příštím roce zájezd do třetího sousedního krajského města.