Výlet na Brněnskou přehradu – 4. listopadu 2016

Na zastávce Přístaviště se nás sešlo 11. Jednohlasně jsme zvolili za vedoucí vycházky Marušku Ferdusovou. Tradiční cestou přes hráz až k Princezně nebylo možné jít pro zákaz pohybu po silnici pro auta i chodce. Vydali jsme se tedy vlevo. Prošli jsme kol restaurace Rybářská bašta, kolem parkoviště Rakovec a hotelu Rakovec, minuli jsme restauraci Kozí Horka a přívoz U kotvy. Šli jsme stále podél vody, pod silnicí s autobusovou zastávkou Jelenice jsme usoudili, že je hezky, autobusem nepojedeme a vydali se stejnou cestou zpět. Navštívili jsme jen antivandalické sociální zařízení s tlačítky, samý nerez a vzorná čistota.

Viděli jsme i fukar, kterým odfoukávali listí z cestiček a vysavačem pak přemisťovali na korbu a odváželi.

Celou vycházku, kterou Věra odhadla na 6 km, nás absolvovalo devět. Počasí bylo jak na objednávku, okolí Brna je překrásné, pohledy na břeh, vodu a les velmi příjemné. Bylo to hezké rozloučení s turistickou sezonou Diany.