Výlet na Vranov – 6.1.2017

Dne 6. ledna 2017 jsme se, jako každý rok, vypravily na pochod na Vranov. Vzhledem k tomu, že byla opravdu velká zima, spousta sněhu a vítr, sešlo se nás 12 členek Klubu Diana.

Jako mávnutím kouzelného proutku, když jsme vyšly, vysvitlo sluníčko. Cesta byla kluzká, ale stále vedla Maruška Ferdusová.

Všechny to zvládly se ctí. Tradičně jsme se pokochaly v kostele za zvuku varhan. Oběd v místní hospůdce byl opět vynikající. Zpátky jsme jely autobusem.