3. slet DAM – Den Aliance v MOÚ, Brno – 7. 3. 2017

 • 10.00 – 10.15 Úvod
 • 10.15 – 11.00 Moderní péče o ženy s metastazujícím karcinomem prsu (MUDr. Holánek)
 • 11.00 – 11.30 Klinické studie nových protinádorových léků (Doc. MUDr. R. Demlová, PhD)
 • 11.30 – 12.00 Přestávka – občerstvení
 • 12.00 – 13.00 Specifická role zdravotní sestry v péči o nemocné s rakovinou prsu (panelová diskuse – Mgr. Kocourková, PhD; MUDr. Macková, CSc. a další)

Pan ředitel MOÚ profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc nás všechny přivítal, měl radost, že se nás na tomto setkání v Brně sešlo velké množství zástupců z jednotlivých pacientských organizací (jen z Klubu Diana přišlo 24 členů). Náměty jednotlivých přednášek byly zvoleny tak, aby každý z nás si odnesl do svých organizací poznatky o moderní léčbě nádorového onemocnění a její úspěšnosti.

 1. Metastazující karcinom prsu – léčba je dlouhá, náročná a jsou možné i komplikace. Je nutný dostatek informací o možnostech léčby a také o nežádoucích účincích.Moderní péče – spolupráce s onkol. týmem – chirurg, s neonkologickými obory – internisty a také důležitá je rodina. Neustále se rozšiřuje možnost léčby. Cílem je vždy co možná nejlepší kvalita života
  – Systémová léčba – chemoterapie, hormonální terapie, biologická/cílená léčba
  – Hormonální léčba – kdy a který pacient
  – Biologická léčba – HER 2 +- Herceptin- délka podávání – ovlivňuje srdce
  – Moderní péče – spolupráce – optimální postup – dosažení cíle
 2. Klinické studie – klinické hodnocení léčiva – 3 fáze
  Studie musí probíhat se schválením SUKLU, musí být zajištěna ochrana osobních údajů, povolení etických komisí.
  Pojištění lékařů i pacientů – proti nežádoucím účinkům.
  Náročnost vývoje – 10-15 let, než se bude lék běžně používat
 3. MUDr. Macková připomněla, že mamografický screening je u nás v ČR již od roku 2002. MOÚ spolupracuje s organizacemi evropských onkologických ústavů – důraz je na cílené léčení
  Centrum prevence – Bc. Michaela Přikrylová – 543 136 136
 4. Konziliární ambulance – zde si mohou onkologičtí pacienti z jiných nemocnic po celé ČR nechat zkonzultovat postup jejich léčení nádoru, zda postup, jakým jsou léčeni je správný. Druhé čtení těchto zpráv je zpoplatněno.
  Sestra: Renata Horáková – 543 135 809
  7.30 – 8.00 hod, 14.00 – 14.30 hod
  Je nutné vše dopředu zkonzultovat telefonicky.