Klub Diana – Český den proti rakovině – 10. 5. 2017

Tematicky byla sbírka a preventivní letáky v letošním roce zaměřena na nádorová onemocnění hlavy a krku (nádory ORL). I v  tomto roce jsme se rozhodli, Že si objednáme stejný počet kytiček jako v loňském roce. Přihlásilo se 34 členů Klubu Diana, kteří se aktivně zapojili do sbírky ČDPR. Také jsme se domluvili s panem ředitelem Gymnázia Matyáše Lercha a paní ředitelkou Střední školy KNIH v Brně a vedení těchto škol uvolnilo studenty, kteří s členkami naší organizace nabízeli kytičky a letáčky o prevenci rakoviny.

Naše členky již od brzkých ranních hodin oslovovaly občany nejen z Brna, ale i z okolí, kteří přijíždějí do Brna za prací a nabízely jim kytičky a letáčky o prevenci onkologického onemocnění. Lidé byli rádi, že si mohli kytičku zakoupit před příchodem do zaměstnání. Pak se k nim přidali i studenti z Gymnázia Matyáše Lercha a ze Střední školy KNIH a všichni společně na různých místech v Brně oslovovali občany a seznamovali je se sbírkou ČDPR.

Dvě členky, jako každý rok, se vydaly do podniku Norgren, kde bylo s vedením firmy dohodnuto, že umožní svým zaměstnancům zakoupení květinky měsíčku lékařského a tak i oni podpoří aktivity LPR Praha.

Celkem jsme našim spoluobčanům nabídli 5 300 kytiček a rozdali stejný počet letáčků s tématikou nádorového onemocnění hlavy a krku. Díky této akci jsme mnoha lidem připomněli, jak se mají starat o své zdraví. Na účet Ligy proti rakovině Praha jsme zaslali 129 178 Kč.

Naši členové manželé Špačkovi z Dobré Vody si každoročně sami zajišťují prodej kytiček ve svém regionu a okolí. Oni a další spolupracující organizace finanční zisk z této sbírky, zaslaný Lize proti rakovině Praha, věnují našemu spolku. Jedná se o KDU-ČSL Brno-město s vybranou částkou 26 333 Kč a KDU-ČSL Brno-venkov, kteří sbírkou získali 77 834 Kč.

Celkem Klub Diana a spolupracující organizace zaslali na účet LPR Praha 233 345 Kč + 26,72 EUR + 0,70 PLN + 0,5 HRK. Z této částky bude 30% vráceno na účet Klubu Diana.Takto získané finanční prostředky budou využity na provoz a akce naší organizace. Věřím, že všichni měli stejně úspěšný „Květinový den“ jako my.

Děkuji všem členům a studentům, kteří se aktivně zapojili do sbírky ČDPR 2017 a tak podpořili aktivity nejen našeho Klubu Diana, ale i akce Ligy proti rakovině Praha.