Zápis z akce Aliance Praha – Dokážeš to taky 2017 – 15 let spolu

Ve dnech 19. až 21. května 2017 uspořádala Aliance žen s rakovinou prsu v Praze akci Dokážeš to taky 2017, spojenou s oslavou 15. výročí založení Aliance žen s rakovinou prsu.
Účastníky byli zástupci jednotlivých klubů Aliance z Čech a Moravy, pozvaní hosté a příznivci organizace.
Za Klub Diana byly na akci vyslány členky výboru Mgr. Hana Rabušicová a Miluška Gruberová.

Společný program byl zahájen v pátek odpoledne prohlídkou Martinického paláce, kde se v podvečer konal slavnostní program, který moderoval Petr Reichert, následovala vystoupení kouzelníka J. Hadaše a zpěvačky Věry Martinové.

Celý večer byl motivován heslem „čas – Být spolu“ . Toto se v plné míře naplnilo, přátelskou atmosférou, kterou vytvořili všichni zúčastnění delegáti a hosté.

Druhý den – v sobotu nastal čas plnění úkolu „Dokážeš to taky“. Členky organizací byly rozděleny do tří skupin a každá skupina dostala úkol, nachodit 5 km po zajímavých historických částech Prahy dle plánku a pokynů vedení Aliance.

Všechny skupiny tento úkol beze zbytku splnily a celkem bylo nachozeno symbolických 15 km, značících 15 roků činnosti Aliance.

V podvečer se všechny skupiny sešly na společné večeři, kde bylo provedeno hodnocení celé akce a byl dán prostor k vzájemné výměně zkušeností, poznatků z jednotlivých organizací a vedením Aliance byl přednesen předběžný plán dalších aktivit v roce 2017.

Celá akce byla velmi dobře připravena jak po stránce hostitelské, kulturní a společenské. Dalším  pozitivním poznáním je to, že se podařilo vytvořit vzájemnou symbiozu sounáležitosti klubů a vedení Aliance žen s rakovinou prsu. Celková činnost a výsledky naší práce byly hodnoceny velmi kladně a to nás všechny motivuje pokračovat ve všech aktivitách dále ve prospěch onkologických žen a veřejnosti.

Velké poděkování za dosavadní činnost, odbornost a  přátelskou spolupráci patří celému vedení Aliance žen s rakovinou prsu v čele s naší ředitelkou Evou Knappovou.