Prohlídka Archeoparku v Pavlově – pátek 2. června 2017

V pátek 2.6.2017 se v hale hlavního vlakového nádraží v Brně sešlo 7 členů Klubu Diana, kteří se chtěli seznámit s dávnou historií našich předků. Vlakem jsem dojeli do Zaječí, odkud jsme dalšími dvěma autobusovými spoji dojeli do Pavlova. Sešli jsme k cíli našeho výletu, k archeoparku.

Nejprve jsme zhlédli velmi zdařilý film, který nás seznámil s historií výzkumu,  geologickými a přírodními podmínkami, každodenním životem našich dávných předků, antropologií, lovem, uměním, magií, rituály a pohřbíváním.

Dlouhodobý výzkum loveckých sídlišť pod Pálavou ukazuje, že v období gravettienu Morava na několik tisíciletí zazářila jako skutečné civilizační a kulturní centrum tehdejšího světa. Strategicky rozhodující území spojující východ a západ kontinentu získalo primát v celé řadě technologií, jako je keramika, tkaní látek či broušení kamene.

Uchovaly se půdorysy sídlišť, ohnišť, zbytky dílen, doklady výroby nástrojů a dalších předmětů z paleolitické domácnosti a také kosterní odpad z ulovených a zkonzumovaných zvířat.

Po prohlídce tohoto zajímavého místa jsme vyšli do kopečka v Pavlově a v příjemné zahradní restauraci jsme se posilnili obědem. Před odjezdem do Brna jsme si ještě prohlédli Pavlov. Zašli do Informačního střediska a samozřejmě ještě jednou vyfotili Pálavu.

Byl to hezký a zajímavý výlet.