Zápis z ozdravného pobytu v Hotelu Pavla ve Vlachovicích 9. 9. – 16. 9. 2017

Do Hotelu Pavla jsme přijeli autobusem, který jsme měli objednaný od nádraží v Novém Městě na Moravě, kam jsme přijeli vlakem z Brna-Králova Pole.

Po příjezdu jsme si zašli na oběd, pak se ubytovali a odpoledne si vyšli na procházku po Třech Studních.

Protože jsme měli plnou penzi, měli jsme každý den jednu procházku dopolední a jednu odpolední a zúčastňovali jsme se jich podle našich fyzických schopností. Na pobytu nás bylo 31 členů Klubu Diana a proto jsme na našich procházkách byli nepřehlédnutelní. Navštívili jsme např. v neděli studánku Vitulka, v pondělí odpoledne jsme šli směrem k Žákové hoře, ale během cesty nás chytil liják a tak jsme se vrátili pěkně promoklí, v úterý dopoledne jsme zašli k Hotelu Horník a odpoledne si zajeli autobusem a část členů KD šla pěšky do Nového Města na Moravě. Ve středu byla procházka kolem Pegasu a odpoledne volno protože pršelo, ve čtvrtek jsme šli po nově zbudované Křížové cestě a odpoledne na Medlov a na něco dobrého k Martinovi. V pátek bylo dopoledne volno a odpoledne jsme šli krásnou cestou kolem Pegasu na Medlov a zpět.
I když nám počasí moc nepřálo, přesto jsme si tento týden na Vysočině krásně ušili a načepali nové síly, které jsme si přivezli zpět do Brna.