Vycházka – Lysice (prohlídka zámku) – 22. 9. 2017

Na plánovanou vycházku do Lysic dne 22. září 2017 se nás sešlo v Králově Poli před autobusovou zastávkou deset členů Klubu Diana. Po příjezdu do Lysic jsme se prošli pěkně upraveným parkem na náměstí, směrem k zámku.

Prohlídkový okruh zámku byl zaměřen na reprezentační místnosti posledních bývalých majitelů – rodiny Dubských. Pěkně upravené místnosti včetně květinové výzdoby ze zámecké zahrady nás velmi zaujaly. Po absolvování prohlídky prvního poschodí zámku jsme navštívili ještě zámeckou zahradu s kolonádou. V poledním sluníčku zářila rozkvetlá zahrada (krásně upravená) se sloupovou kolonádou, nesoucí vyhlídkový ochoz i zahradní stavby (sala terena, grotta, kašny s vodotrysky a řada soch).

Ještě před odjezdem do Brna jsme si obešli zámek, starou lipovou alejí a občerstvili se v místní restauraci.

Všichni jsme se shodli na tom, že návštěva městyse Lysice se zámkem a zahradou byla poučná a všem se nám líbila.