Seminář Psychologický trénink – 23. října 2017 Grand Hotel Brno

Tento seminář zajistila Aliance žen s rakovinou prsu. Seminář navazoval na sérii psychologických seminářů – „Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života“, které se uskutečnily v průběhu roku 2016.

Náplní letošního semináře byla praktická výuka psychologických cvičení, které vedla sociální pracovnice Amélie Praha, z.s., Mgr. Šárka Slavíková.

Tento seminář nám měl ukázat, co je a co není pro život důležité, jak máme v daných situacích, které život přináší, postupovat.

Je důležité si zhodnotit:
– co musím udělat,
– co bych měla udělat
– co chci udělat

To znamená, nebýt neustále ve stresu, že něco nestíhám. V kolonce – co bych měla udělat – je důležité si říct, zda to chci udělat, nebo zda musím. Pokud některé činnosti nechci dělat, tak si je vyřadit a nestresovat se. Paní magistra nám na příkladech uvedla, jak se k různým životním situacím postavit, abychom zůstali v pohodě a bez stresu.
Na závěr jsme všichni přítomní obdrželi písemné materiály „Uspokojivé komunikaci“.

Mám velkou radost, že se tohoto psychologického semináře zúčastnilo 24 členů Klubu Diana. Jistě všem přinesl návod, jak si v životě udržet psychickou rovnováhu a jak každodenní situace bez stresu a nervozity řešit.