Psychologická přednáška Mysli proti rakovině – 11. 10. 2018

Na základě informace Aliance žen s rakovinou prsu o moýnosti zúčastnit se přednášek, které jsou organizovány pod záštitou Čs. onkol. společnosti a Čs. lékařské společnosti, zúčastnilo se 15 členek Klubu Diana přednášky PhDr. Ing. Pospíchala, která se konala 11. 10. 2018 v MOU Brno.

Přednáška se věnovala teoretickým, ale především praktickým návodům, jak zvládnout náročná životní období v nemoci i po léčbě rakoviny. Co může člověk udělat sám pro to, aby mu jeho mysl pomáhala při zachování zdraví a tím přispěl i k tomu, aby se nemoc nevrátila. Naše členky si kromě jiných informací vyslechly řadu konkretních doporučení, jak si udržet zdraví z pohledu psychologie.

V dnešní hektické době je třeba, aby i zdravotníci věnovali při léčbě onkol. pacientů pozornost psychickému stavu pacienta.