Pobyty pro metastatické ženy – Opava, Luhačovice a Doksy v roce 2018

Aliance žen s rakovinou prsu letos uspořádala tři vzdělávací pobyty pro ženy s metastázemi anebo opakujícími se nádory. 
Pobyty se konaly v Opavě dne 7. – 9. 3., dále v Luhačovicích v Hotelu Harmonie I ve dnech 20. – 24. 8. a nakonec v Doksech od 6. – 10. 11. 2018. Tyto pobyty organizovala koordinátorka metastatických žen paní Liba Žamberská. Sjely se zde vždy zástupkyně sdružení z celé republiky.
Za Klub Diana se těchto pobytů účastnilo pět členek KD, které se s tímto onemocněním potýkají. Na těchto setkáních jsme se seznamovány s možností naučit se praktikovat k lékařské léčbě také léčbu tzv. alternativní. Je to např. tejpování, SU JOK, akupresura, očistné svíce, orientální diagnostika, oční jóga, konstalace našich vztahů a emocí, kyvadélko atd.
Měla zde přednášku také naše členka Dáša Zicháčková, která mluvila o nedostatku selenu, jódu, Q10, vitamínu D3 + K2, které jsou důležité pro naše tělo. Byly jsme rovněž seznámené s tím, jak se má správně dělat lymfodrenáž, o přípravcích z Mrtvého moře MUDr. MONY a vyslechly si přednášky – Léky jako pomoc i nebezpečí, Bariery v dostupnosti léků, Komunikace s lékařem a sociální bezpečí a mnoho jiných.
Pobyty nejsou jen o přednáškách a praktických ukázkách, ale měly jsme možnost si také prohlédnout navštívená města i jejich okolí , každé ráno jsme začínaly výbornými rozcvičkami a večery trávily u kreativních ručních prací a naposledy si dokonce zazpívali  při kytaře. 
Tyto pobyty jsou vždy velice dobře zorganizované a nejenže se zde dozvíme mnoho zajímavých informací, ale také praktických ukázek, abychom si doma mohly ulevit od některých nezávažných zdravotních problémů. Děkujeme paní Libě Žamberské za jeji ochotu tyto pro nás důležité pobyty organizovat a příští rok oslovíme další naše členky, aby se těchto užitečných pobytů zúčastnily.

V Brně dne 18.12. 2018

Zapsala Zdeňka Vlahová