Arboretum Řicmanice – 16. 2. 2019

Věrni tradičním akcím, které se osvědčily v předchozích letech, zúčastnili se členové klubu Diana v sobotu 16. února 2019 opět turistické akce – výletu do Arboreta Řícmanice. Den otevřených dveří je pořádán každý rok a v letošním roce zde proběhlo zahájení oslav 100. výročí založení Lesnické a dřevařské fakulty Brno a 50. výročí založení arboreta. V areálu byl bohatý program, včetně možnosti zakoupit si tradiční kančí  guláš a jiné občerstvení. 

Prohlídky arboreta prováděli odborní pracovníci Mendelovy univerzity v Brně. Opět se tu sešlo se tu velké množství zájemců a dobrá nálada ovládla celý areál. 

Z Klubu Diana se výletu zúčastnilo asi 20 členů a přátel. Skupina žen z Diany vycházkou došla po poledni do Kanic, ke mně do domečku, kde jsem připravila malé pohoštění a odpoledne jsme strávili v příjemné atmosféře odpočinkem a povídáním.

Výlet se vydařil a všichni se spokojeně rozjeli do svých domovů. 

Zapsala Míla Gruberová