43. Brněnské onkologické dny – 10. – 12. 4. 2019

Pořadatelem je Masarykův onkologický ústav a jsou  největší celostátní odbornou akcí s mezinárodní účastí pro nelékařské zdravotní pracovníky zaměřené na nádorová onemocnění, prevenci a prezentaci nových léků v onkologii.

  Jako každý rok , tak i v letošním roce byla součástí programu prezentace dobrovolných spolků pro onkologické pacienty.

  Edukační a informační stánek zde měla i Aliance žen s rakovinou prsu, pod vedením ředitelky Evy Knappové. Na stánku byly   informační materiály Aliance žen, Klubu Diana, edukační fantom a letáky s tématikou samovyšetřování prsu a prevence  rakoviny .

Členky Klubu Diana se věnovaly účastníkům konference, kteří projevili zájem o informace a seznámení se s technikou o samovyšetřování prsu. Byly to zejména zdravotní sestry a studenti lékařské fakulty.

V průběhu konference se naše členky zúčastnily  přednášek, zaměřených na rakovinu prsu. 

Služby na stánku se zúčastnily tyto členky Klubu Diana:

 10. 4. Gruberová, Dofková

 11. 4.  Mgr. Rabušicová, Culková

12. 4.  Ing. Vlahová, Jislová

Výbor Klubu Diana děkuje všem zúčastněným za vzornou prezentaci naší činnosti. Plníme tím část našeho programu pro veřejnost. 

Zapsala: Míla Gruberová