Mezinárodní konference RRI v Praze – 12.-15.6.2019

Ve dnech 12. – 15. 6. 2019 se konal 19. ročník konference Reach To Recovery International 2019. Tuto konferenci pořádala Aliance žen s rakovinou prsu a zahájil ji ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V přednáškových sálech probíhaly přednášky a workshopy, kterých se zúčastnili zástupci ze 17 zemí. Za klub Diana Brno odjely do Prahy čtyři naše členky , dvě za KD a dvě za metestatické ženy.

Členky jednotlivých sdružení a klubů byly v přednáškovém sále se simultáním překladem a vyslechly si přednášky o tom, jak pracují jednotlivá sdružení v jejich zemích – např. Austrálii, Indii, Novém Zélandu, Malajsii, Zimbabve, Polsku a dalších státech.

V některých zemích mají ženy problémy se k léčbě vůbec dostat nejen po finančí stránce. Zazněly také stížnosti na nedostatek dobrovolníků k vyhledávání nemocných žen.

V sobotu 15.6.2019 se účastníci konference mohli zúčastnit Avon pochodu. Sraz byl na Staroměstském náměstí a odtud pokračoval na Štvanici kde probíhal nejen hudební program.

Zapsala: Ing. Zdeňka Vlahová

Fotografovala Helena Szmigielova pro Alianci žen s rakovinou prsu