Výlet do Chroustovského údolí – 11. 10. 2019

Na zastávce Jemelkova jsme se sešly jen 3, ale po chladném ránu se ukázalo sluníčko a celý výlet se tak vydařil. Z Domašova jsme sešli lesem do údolí říčky Bobravy a pokračovaly podél toku až ke studánce „u Mařenky“, kde jsme se pod přístřeškem s lavicemi občerstvily a odpočaly si. Na dalším úseku cesty jsme musely překonat po dřevěné lávce tok říčky a potom i na cestu spadlý strom. V Zastávce u Brna jsme si ještě prohlédly zvenčí kostelík sv. Jana Křtitele.

Zapsala: Věra Pavlíčková