Výlet na Stránskou skálu – 8. 11. 2019

Sešly jsme se v počtu 8 členek na zastávce před hlavním nádražím a odjely tramvají až pod Stránskou skálu. Toto chráněné území jsme celé prošly a cestou si přečetly informační tabule o floře a geomorfologii daného území. Prehistorické nálezy z tohoto místa se nacházejí v Moravském zemském muzeu v Brně. Protože nám počasí tentokrát vůbec nepřálo, vrátily jsme se na zastávku tramvaje a odjely zpět do města.

Zapsala: Věra Pavlíčková