Výlety, které se uskutečnily v lednu až září 2020

Betlémy v brněnských kostelích

Prohlídka se uskutečnila 6. a 10.ledna.

Židenický perníkový betlém bylo možno shlédnout pouze do 6. ledna a proto jsme se sešli v počtu 11 členek Diany na České ul. a zajely do kostela sv. Cyrila a Metoděje. Poslechly si výklad historie vzniku tohoto ojedinělého díla. Všechny jsme byly překvapeny krásou a vůní, která se linula kostelem.

Prohlídka betlémů byla naplánována na 10. ledna a proto jsme i v tomto termínu zašly do dalších brněnských kostelů- sv. Janů na Minoritské,sv.Jakuba. Vystoupaly jsme uličkou V.Havla na Petrov a potom se ještě podívaly u Kapucínů. Navíc jsme si prohlédly zrekonstruované terasy pod Petrovem.

Rajhrad

Na výlet do Rajhradu se nás sešlo 16 členek Diany nejen z Brna. V klášteře se nás ujala průvodkyně a hodinu a půl nás provázela areálem kláštera. Dokonce nás zavedla i do klimatizovaného sejfu, kde jsou uloženy nejstarší a nejvzácnější rukopisy.Její výklad byl opravdu profesionální a pro nás i vyčerpávající. Potom jsme si prohlédly ještě kostel a zcela prochladlé se usadily v restauraci u kláštera.

Na zpáteční cestu jsme byly dostatečně posilněny, a tak ani nevadilo, že trasa byla delší, asi 10 km.

Vycházku jsme zakončili cestou podél řeky Svratky k OC Olympia.

Ivančice

Výlet do Ivančic jsme absolvovaly i za nepříznivého počasí v počtu 10 členek Diany.

Prohlédly jsme si muzeum Vladimíra Menšíka a výstavu svatebních šatů i jiných předmětů souvisejících se svatebním obřadem v období 19. a 20. století v regionu. Potom jsme se vydaly na procházku městem a došly až do Letkovic k přesunutému kostelíku. Viděly jsme soutok řek Oslavy a Jihlavy a následně i Rokytné. Při návratu do centra jsme šli kolem starých městských hradeb a též kolem rodného domu Vladimíra Menšíka.

Doubravník

Z nádraží v Kr.Poli nás vyjelo 6 na krásnou a pohodovou vycházku podél řeky Svratky.

Cesta vedla z velké části lesem. Počasí nám tentokrát přálo, byl nádherný letní den. V polovině cesty jsme objevili restauraci v Prudké a odpočali si tam. Do Brna jsme se vrátily z Borače.

Býčí skála

Na tento výlet jsme se vydaly 4 členky Diany. Vlakem do Adamova a potom pěšky Josefovským údolím podél Křtinského potoka. Cestou jsme zahlédli Starou huť a prošly kolem jeskyně Jáchymka. Jeskyně Býčí skála bývá přístupná pouze několik dnů v roce a nám se podařilo do ní vstoupit a absolvovat prohlídku s výkladem, což byl neobyčejný zážitek.

Rosice

Výlet do Rosic se v původním termínu nekonal pro velmi špatné počasí, kdy celý den hustě pršelo.

Proto jsme v polovině srpna vyjely do Rosic v náhradním termínu. Prošly jsme náměstím, prohlédly si zámek a přilehlý park a potom kolem kostela sešly k řece Bobravě. V místní restauraci poobědvaly a nabraly další síly na výstup na kopec k barokní kapli Nejsvětější Trojice.

Podkomorské lesy

Na vycházku jsme se sešly pouze 2 , ale krásné počasí a nález praváků nás velmi potěšil. Vycházka to byla nenáročná, většina trasy vedla po rovině a v poslední části jsme sestupovali až do obce Hvozdec, kam zajíždí městská doprava.Cesta zpět vedla podél přehrady na konečnou v Bystrci.