Zájezd do Znojma 16.9.2020

Tradiční letošní květnový zájezd nemohl být kvůli koronaviru uskutečněn. Proto byl uspořádán tento autobusový zájezd až v září. Změna bohužel negativně ovlivnila účast, bylo nás jen 27, z toho ještě dva turisté. Nicméně zájezd dopadl dobře, posloužilo k tomu i slunečné počasí. Vyrazili jsme načas v 7:30 hod. od Janáčkova divadla a po slabé hodince jsme se již ocitli u velkého překvapení letošního zájezdu, což byly Bohutice se svým zámkem a lurdskou jeskyní. Díky paní starostce jsme si mohli prohlédnout unikátní křížovou cestu tvořenou dřevěnými cedrovými sochami v životní velikosti. Příjemnou byla i krátká procházka na poutní místo nad vesnicí.

Pak jsme se autobusem přemístili na místo hlavního programu – město Znojmo. Po cestě vedoucí účastníky seznámil s historií okresního města Znojmo, které má ve svém středu městskou památkovou rezervaci. Ale nejdříve jsme absolvovali trochu náročnější, avšak velice zajímavou prohlídku znojemského podzemí. Po tomto výkonu nám vyhládlo, takže všichni ocenili návštěvu v některém z okolních stravovacích zařízení. Po obědě jsme od radniční věže vyrazili na prohlídku středu města s mnoha architektonickými památkami. Vedoucí u každého zastavení seznámil přítomné s nejzajímavějšími objekty. Odpoledne nás očekávali na zámku nad řekou Dyjí, kde jsme měli prohlídku s průvodkyní.

Zbývající čas jsme vyplnili kocháním na panorama starého města a vyhlídkou do údolí Dyje. Stihli jsme i ochutnání kávy, zmrzliny a cukroví. V 17 hod. jsme Znojmo opustili a za půldruhé hodiny dorazili zpátky do Brna. Zájezd se všem líbil a očekávají pokračování této tradice i v příštích letech.

Zapsal: Pavel Rabušic, vedoucí zájezdu