Český den proti rakovině  2020

 známý jako „KYTIČKOVÝ DEN“ se v letošním roce konal 30. září z důvodů nouzového stavu v ČR v důsledku rozšíření nákazy Covidem 19. Výbor Klubu Diana s napětím očekával zprávu, zda a kdy bude prodej povolen. 

Rovněž jsme měli obavy, zda se nám podaří získat naši členskou základnu, aby se prodej zúčastnila,  jako v předchozích letech. Naše ženy a naši přátelé opět nezklamali a tak jsme v určený den  vyšli do ulic města Brna, nabízet občanům kytičky měsíčku lékařského se zelenou stužkou a letáčky, které vybízely občany k včasné prevenci nádorového onemocnění ledvin a močového měchýře. Letošní rok byl i v této akci specifický, někteří lidé vůbec netušili, že prodej probíhá, a tak jsme  je  museli aktivněji oslovovat a informovat o akci. Velká část občanů nám však byla vděčná, že si mohou kytičky koupit, protože i pro ně se stal kytičkový den tradicí s možností přispět na prevenci rakoviny. 

Velké poděkování patří všem, kteří se prodeje zúčastnili. Z Klubu Diana to bylo 24 členek, které s ochotou a zápalem pro věc vyšly do ulic. Průměrný věk nejstarších  členek byl 74 let a mezi nejstaršími byla dvojice  Maruška 83 roků a Hanka 79 roků, které získaly prvenství  i za nejvyšší průměr za kytičku. 

Prodeje ve prospěch Klubu Diana se zúčastnili jako v předchozích letech  i naši členové manželé Špačkovi a 24 studentů Gymnasia Matyáše Lercha v Brně, se kterými máme již dlouhodobou spolupráci a opět nezklamali.

Díky všem zúčastněným se nám podařilo prodat 4200 kytiček + 2703 od manželů Špačkových. 

Jsme velice rádi, že jsme mohli podpořit činnost Ligy proti rakovině, která nám přispěla 30% z celkové částky na aktivity  našeho klubu. 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se prodeje zúčastnili a pomohli nám naplnit část našeho programu – informovat veřejnost o nutnosti prevence rakoviny.

Zapsala: Gruberová