Český den proti rakovině 2021.

Liga proti rakovině Praha opět zorganizovala květinový den koncem září 2021. Klub Diana se opět zapojil do prodeje, jako v předchozích  letech. Členové Klubu Diana spolu s přáteli klubu a studenty brněnského gymnázia Matyáše Lercha  vyšli 29. září do ulic města Brna  a nabízeli květinku měsíčku lékařského spolu s letáčkem, který vybízel občany k včasné prevenci nádorového onemocnění ledvin,  močového měchýře a prostaty. Oproti předchozímu ročníku někteří  lidé sami přicházeli k prodávajícím s přáním, zakoupit si kytičku.

  Naši prodávající se snažili  a až na malé výjimky se jim podařilo prodat všechny přidělené kytičky.

  Přes veškerou snahu se nám avšak nepodařilo  zajistit větší počet prodávajících, abychom prodali celou zásilku kytiček. Členská základna  Klubu Diana stárne a  mnoho našich členek, které se dříve s radostí  prodeje zúčastňovaly, ze zdravotních důvodů již toho není schopna. Velmi si ceníme pomoci studentů Gymnázia Matyáše Lercha, kteří prodali 42% z celkového počtu prodaných kytiček .

Ve prospěch Klubu Diana prodávali kytičky, jako v předchozích letech, naši členové manželé Špačkovi ve svém regionu na Vysočině což velmi oceňujeme a jsme za  to vděčni.

  Avšak nejen prodej kytiček v ulicích, ale i další povinnost a zázemí prodeje bylo třeba zajistit. 

  Této činnosti se s úspěchem zhostil výbor Klubu Diana. Příprava balíčků pro prodejce, jejich předání v den prodeje, následně služby  na poště při převzetí a odesílání výtěžků a závěrečné bilancování a uzavření sbírky s LPR. Je to práce téměř na celý týden.

  Klub Diana  opět v letošním roce našel velkou podporu u vedení Masarykova onkologického ústavu při poskytnutí prostor výtvarné dílny k uložení kytiček a následně   v den prodeje zázemí v hale u podatelny při předávání balíčků prodávajícím a možnost nabídnout kytičky pacientům a zaměstnancům ústavu. 

Z Klubu Diana se zúčastnilo 19 členů a přátel, z Gymnázia Matyáše Lercha 18 studentů. Celkem bylo prodáno 4 500 kytiček, za které jsme vybrali 120 487 Kč a manželé Špačkovi nám přispěli částkou 55 401 Kč. Celkový výtěžek sbírky byl odeslán na Ligu proti rakovině, která nám vyplatí , 30 % na činnost Klubu Diana.

  Jsme velice rádi, že jsme se opět mohli zúčastnit celonárodní sbírky Ligy proti rakovině  ve prospěch onkologie.

 Děkujeme všem, kteří nás podpořili, zúčastnili se prodeje a pomohli nám naplnit část našeho poslání – informovat veřejnost o nutnosti prevence rakoviny. 

 Děkujeme i  občanům města Brna, kteří dobrovolně přispěli finanční částkou do této sbírky.