Rekondiční pobyt členů Klubu Diana ve Sloupu v Moravském krasu 4. – 7. května 2022

Aktivity roku 2022 jsme zahájili členskou schůzí v březnu t.r. a v květnu jsme se vypravili na první společnou rekondici do Moravského krasu, městyse Sloup. Tento čtyřdenní blízko Brna jsm uspořádali proto, aby se i naše starší členky mohly zúčastnit a cestování pro ně nebylo tolik zatěžující.
Pobytu se zúčastnilo 16 členů Klubu Diana. Ubytováni jsme byli v hotelu Stará škola ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Stravování probíhalo formou polopenze. S ubytováním a stravováním byli všichni účastníci spokojeni.
Městys Sloup je Mariánské poutní místo v krásném přírodě Moravského krasu. V průběhu pobytu jsme navštívili jeho památky – kostel Panny Marie bolestné, hřbitov rodiny Salmů. Velký zážitek nám poskytla prohlídka Sloupskošošůvských jeskyní, které jsou unikátní svojí rozlohou.
Turistické výlety do okolí jsme organizovali dle kondice účastníků – vycházky do blízkého okolí lesů, do obce Šošůvka, kde jsme si prohlédli moderní kapli sv. Václava a sv. Anežky české.Na kozí farmě jsme se potěšili s malými kůzlátky a využili možnosti zakoupení sýrů.
Navštívíli jsme zámek v Rájci nad Svitavou a cestou autobusem tam i zpět jsme poznávali různorodou krajinu Moravského krasu.
Skupina zdatnějších turistek se vydala na rozhlednu Veselici, hrad Holštýn s hladomornou a na přírodní úkaz propadání. Tento pobyt se nám velmi vydařil . Všichni jsme si užívali po celou dobu krásného počasí, které nám přálo pobývat převážně v přírodě a načerpat nové síly po zimním období, opět poznamenaném pandemií.
Další týdenní pobyt pro naše členy se uskuteční v červnu do Telče za poznáním jeho historických památek a okolní přírody.
Zapsala: vedoucí pobytu ve Sloupu Míla Gruberová