Zápis z členské schůze KD 12. 12. 2022

Členská schůze s vánoční besídkou se konala v pondělí 12. prosince 2022 ve spol. sále MČ MMB Dominikánská 2, BRNO, V důsledku předchozích  karantenních opatření vlády v r 2021 – zákazu shromažďování v důsledku výskytu Covidu 19, bylo setkání členů KD vítané a zúčastnilo se 45 osob. Schůzi zahájila předsedkyně  KD,  seznámila přítomné s akcemi,které byly uskutečněny ve 4. čvrtl.22 a seznámila s plánemaktivit na 1.čtvrtl. 2023. 

Přítomní členové byli informováni o současné situaci, týkající se pokračování činnosti KD. Stávající předsedkyně oznámila ukončení své činnosti z důvodů věku a zdravotních problémů. V období roku se výbor snažil získat novou předsedkyni, která by tuto činnost vykonávala. Přes veškeré úsilí se toto nepodařilo. Návrh nevzešel ani z členské základny, kterou výbor vyzval ke spolupráci. Za účelem řešení pokračování činnosti, uskutečnilo se jednání stáv. předsedkyně KD s ředitelem MOU MUDr. Svobodou. 

Vedení ústavu má zájem na tom, aby činnost  Klubu Diana pro pacientky s rakovinou prsu byla zachována, neboť vznikl  před 35 roky jako první klub pro ženy s touto nemocí a je jediný v Brně. Byla dohodnuta vzájemná spolupráce a řešení situace po Novém roce.Přítomní členové KD s tímto řešením souhlasí, nebyly vzneseny námitky ani připomínky. 

V měsíci listopadu se konala v Praze konference Aliance žen s rakovinou prsu. Současně Aliance oslavila 20. výročí svého vzniku. Ing. Vlahová informovala o průběhu konference, a slavnostního včera. Přítomni byli zástupci klubů, sdružených pod Aliancí, ministr zdravotnictví a další vzácní hosté. Za dlouholetou záslužnou činnost obdrželi zástupci klubů , tedy i Klub Diana, písemné poděkování od ředitelky Aliance paní Štěpánky Pokorné.

V druhé části setkání měl být kulturní program – písničky s vánoční tematikou zpěváka s kytarou, bohužel, tento onemocněl a tak jsme využili tento čas vzájemným povídáním a podáním občerstvení – chlebíčky, zákusky, káva. Na závěr proběhlo tradiční losování, ve kterém si přítomní vylosovali dárečky, vzájemně přinesené. Každý si tak odnášelbalíček s překvapením. Schůzi ukončila předsedkyně KD Gruberová, poděkovala výboru a všem, kteří se o dobrou činnost Klubu zasloužili. Popřála přítomným šťastné vánoční svátky, v pohodě a ve zdraví a do nového roku všem pevné nervy, stálé  zdraví, lásku svých bližních .

Zapsala: Gruberová