Rekondiční pobyt v Bystřici pod Hostýnem v penzionu Sola Gratia 10.-16. 9. 2022

Pobytu se zúčastnilo 15 členů Klubu Diana. Po příjezdu do Bystřice nám vedoucí penzionu odvezla zavazadla a my jsme se prošli po městě, kde zrovna probíhala akce Napoleon v Bystřici. Pořádal ji Klub vojenské historie francouzského císařství. Členové Klubu v napoleonských kostýmech, jezdci na koních i pěšáci pochodovali v průvodu po městě.

V neděli jsme navštívili místní zámek, kde jsme absolvovali s průvodcem prohlídky několika výstav. Další den jsme vyjeli autobusem na Hostýn, kde jsme si prohlédli baziliku a prošli křížovou cestu od Dušana Jurkoviče.

V úterý jsme měli zajištěnu exkurzi do závodu TON, kde jsme shlédli celou výrobu jejich světoznámých židlí a dalších výrobků. Exkurze byla velmi zajímavá, obdivovali jsme náročnou a převážně ruční práci.

Ve středu jsme se prošli velkým městským parkem. Odpoledne začalo pršet a propršel i celý čtvrteční den. Poslední den nám opět paní vedoucí odvezla zavazadla na autobusové nádraží a v poledne jsme se vraceli do Brna.

Pobyt nám trochu zkomplikovalo deštivé počasí, přesto jsme byli spokojeni, protože přispěl k celkové fyzické i psychické odolnosti členů Klubu Diana.

Zapsala: Jana Culková

Rekondičního pobyt v Telči 9. – 16. 6. 2022

Autobusem jsme odjeli do Telče, kde se nás v Hotelu Pangea ubytovalo 17 osob. Hotel leží kousek od Štěpnického rybníku, který je jedním ze třech rybníků v Telči a nedaleko náměstí Zachariáše z Hradce, které bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam UNESCO.
Stejně jako na minulých pobytech se naše skupina rozdělila na menší skupinky, které si dělaly svůj vlastní program. V pátek jsme navštívili Muzeum techniky, kde byla vystavená auta, motorky, kola, ale také kočárky s panenkami, rádia a mnoho dalších věcí, které se kdysi používaly. Bylo to moc zajímavé. Odtamtud jsme šli Lipovou alejí a přes Zámecký park na náměstí. Večer byla Noc kostelů, takže jsme měli možnost si prohlédnout kostely a hrad Roštejn. V sobotu jsme jeli vlakem do Dačic a někteří pokračovali dál do Slavonic. Prohlédly jsme si náměstí a šly na prohlídku krásného zámku. Zašly jsme si na oběd a poté se stavily na kafíčko a odjely vlakem zpět do Telče. V neděli se konal na náměstí jarmark. V pondělí jsme jeli autobusem do Nové Říše, kde jsme si prohlédli zdejší Klášter, kterým nás provázel člen řádu premonstrátů, kteří zde žijí. V úterý jsme si prošli Telčský zámek, je zde otevřena jen jedna prohlídková trasa, protože se zámek i nádvoří opravuje. Po prohlídce byla naplánována procházka kolem Staroměstského rybníka se sochami svatých a kostelem Matky Boží. Ve středu nás 8 členek jelo seniortaxi na hrad Roštejn, který jsme si prohlédly trasou A, prohlédly si kapli a šly pěšky do vesnice Doupě a zpět do Telče odjely autobusem. Někteří naši členové ještě navštívili Telčské podzemí, rozhlednu Oslednici, věže sv. Ducha a Jakuba, expozici Historie železniční dopravy a okolí města Telč. Počasí nám přálo a pobyt se všem líbil.

                                Zapsala Vlahová Zdeňka                                                                         

Zájezd H o l e š o v

V úterý 17.5.2022 se uskutečnil postkovidový zájezd do Holešova. Na osvědčeném místě a v osvědčeném čase jsme se nalodili do autobusu firmy Rozsíval. Z Brna jsme vyrazili po dálnici č. 1 směr Kroměříž. Po necelé hodince jsme přijeli do Holešova, kde nás již očekával známý Dáši Zicháčkové – členky Klubu Diana. Posloužil nám coby výtečný průvodce po památkách města.
Zájezdu se zúčastnila necelá čtyřicítka účastníků, z toho 11 turistů z přátelského KTL.
S průvodcem panem Bartoškem,který byl velmi fundovaný, jsme nejdříve zavítali do zámku a pak do několika hlavně církevních památek. Neopoměl nám zajímavě něco říci i o historii Holešova.
Nakonec nás předal do péče průvodci židovské synagogy. Než se s námi rozloučil, doporučil nám výbornou samooblužnou jídelnu na oběd. I výklad v synagoze byl pozoruhodný. Škoda, že jsme kvůli dešti nemohli ještě navštívit židovský hřbitov.
Odpolední překvapení nás zavedlo do Rymic, kde jsme navštívili skanzen hanáckých obydlí a větrný mlýn. Pro vydatný déšť jsme neuskutečnili turistickou část zájezdu a vrátili se předčasně do Brna. I tak byl zájezd kladně hodnocen.
Zpracoval a vedl Pavel Rabušic

Rekondiční pobyt členů Klubu Diana ve Sloupu v Moravském krasu 4. – 7. května 2022

Aktivity roku 2022 jsme zahájili členskou schůzí v březnu t.r. a v květnu jsme se vypravili na první společnou rekondici do Moravského krasu, městyse Sloup. Tento čtyřdenní blízko Brna jsm uspořádali proto, aby se i naše starší členky mohly zúčastnit a cestování pro ně nebylo tolik zatěžující.
Pobytu se zúčastnilo 16 členů Klubu Diana. Ubytováni jsme byli v hotelu Stará škola ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Stravování probíhalo formou polopenze. S ubytováním a stravováním byli všichni účastníci spokojeni.
Městys Sloup je Mariánské poutní místo v krásném přírodě Moravského krasu. V průběhu pobytu jsme navštívili jeho památky – kostel Panny Marie bolestné, hřbitov rodiny Salmů. Velký zážitek nám poskytla prohlídka Sloupskošošůvských jeskyní, které jsou unikátní svojí rozlohou.
Turistické výlety do okolí jsme organizovali dle kondice účastníků – vycházky do blízkého okolí lesů, do obce Šošůvka, kde jsme si prohlédli moderní kapli sv. Václava a sv. Anežky české.Na kozí farmě jsme se potěšili s malými kůzlátky a využili možnosti zakoupení sýrů.
Navštívíli jsme zámek v Rájci nad Svitavou a cestou autobusem tam i zpět jsme poznávali různorodou krajinu Moravského krasu.
Skupina zdatnějších turistek se vydala na rozhlednu Veselici, hrad Holštýn s hladomornou a na přírodní úkaz propadání. Tento pobyt se nám velmi vydařil . Všichni jsme si užívali po celou dobu krásného počasí, které nám přálo pobývat převážně v přírodě a načerpat nové síly po zimním období, opět poznamenaném pandemií.
Další týdenní pobyt pro naše členy se uskuteční v červnu do Telče za poznáním jeho historických památek a okolní přírody.
Zapsala: vedoucí pobytu ve Sloupu Míla Gruberová


Brno narůžovo 2021.

V rámci 45. ročníku Brněnských onkologických dnů ve dnech 13. – 15. října 2021 uspořádal MOÚ Brno 12. října 2021 pacientskou radu za účasti pacientských organizací. Za Klub Diana se zúčastnila předsedkyně Míla Gruberová. 

Ve stejný den proběhla kampaň statutárního města Brna pod odbornou garancí MOÚ v rámci onkologické prevence akce   – Brno narůžovou Janáčkova divadla od 15 do 19 hod. 

V programu kampaně pro veřejnost bylo odborné poradenství a diagnostika s cílem zvýšit  povědomí společnosti o rakovině a jejich následcích. 

Této akce se zúčastnily pacientské organizace : Nebýt na to sama, LPR, Aliance Praha, Amelie, Ilco, maminky s rakovinou, Hlas onko pacientů, NEDO, Krtek. 

Návštěvníky pozdravil ředitel MOÚ, zdůraznil nutnost prevence, vzájemnou důvěru mezi lékaři, pacienty a širokou veřejností.

V programu akce byl v 16 hod. běh na 2 km v parku pod Janáčkovým divadlem za účasti sportovců, studentů, lékařů a občanů Brna. 

Akce Brno na růžovo se zúčastnil  i Klub Diana, který zde měl svůj stánek. Členky klubu  seznamovaly  návštěvníky s činností a posláním klubu, s historií klubu, edukační a preventivní činností pro veřejnost. Odpovídaly na četné dotazy žen, které se zajímaly o prevenci a zkušenosti s prodělanou nemocí.

 Součástí této akce byl doprovodný kulturní program – kouzelník a  pěvecké a hudební vystoupení.

Český den proti rakovině 2021.

Liga proti rakovině Praha opět zorganizovala květinový den koncem září 2021. Klub Diana se opět zapojil do prodeje, jako v předchozích  letech. Členové Klubu Diana spolu s přáteli klubu a studenty brněnského gymnázia Matyáše Lercha  vyšli 29. září do ulic města Brna  a nabízeli květinku měsíčku lékařského spolu s letáčkem, který vybízel občany k včasné prevenci nádorového onemocnění ledvin,  močového měchýře a prostaty. Oproti předchozímu ročníku někteří  lidé sami přicházeli k prodávajícím s přáním, zakoupit si kytičku.

  Naši prodávající se snažili  a až na malé výjimky se jim podařilo prodat všechny přidělené kytičky.

  Přes veškerou snahu se nám avšak nepodařilo  zajistit větší počet prodávajících, abychom prodali celou zásilku kytiček. Členská základna  Klubu Diana stárne a  mnoho našich členek, které se dříve s radostí  prodeje zúčastňovaly, ze zdravotních důvodů již toho není schopna. Velmi si ceníme pomoci studentů Gymnázia Matyáše Lercha, kteří prodali 42% z celkového počtu prodaných kytiček .

Ve prospěch Klubu Diana prodávali kytičky, jako v předchozích letech, naši členové manželé Špačkovi ve svém regionu na Vysočině což velmi oceňujeme a jsme za  to vděčni.

  Avšak nejen prodej kytiček v ulicích, ale i další povinnost a zázemí prodeje bylo třeba zajistit. 

  Této činnosti se s úspěchem zhostil výbor Klubu Diana. Příprava balíčků pro prodejce, jejich předání v den prodeje, následně služby  na poště při převzetí a odesílání výtěžků a závěrečné bilancování a uzavření sbírky s LPR. Je to práce téměř na celý týden.

  Klub Diana  opět v letošním roce našel velkou podporu u vedení Masarykova onkologického ústavu při poskytnutí prostor výtvarné dílny k uložení kytiček a následně   v den prodeje zázemí v hale u podatelny při předávání balíčků prodávajícím a možnost nabídnout kytičky pacientům a zaměstnancům ústavu. 

Z Klubu Diana se zúčastnilo 19 členů a přátel, z Gymnázia Matyáše Lercha 18 studentů. Celkem bylo prodáno 4 500 kytiček, za které jsme vybrali 120 487 Kč a manželé Špačkovi nám přispěli částkou 55 401 Kč. Celkový výtěžek sbírky byl odeslán na Ligu proti rakovině, která nám vyplatí , 30 % na činnost Klubu Diana.

  Jsme velice rádi, že jsme se opět mohli zúčastnit celonárodní sbírky Ligy proti rakovině  ve prospěch onkologie.

 Děkujeme všem, kteří nás podpořili, zúčastnili se prodeje a pomohli nám naplnit část našeho poslání – informovat veřejnost o nutnosti prevence rakoviny. 

 Děkujeme i  občanům města Brna, kteří dobrovolně přispěli finanční částkou do této sbírky.


Rekondiční pobyt ve Sněžném 13.-17. 9. 2021

Ve dnech 13. – 17. 9. 2021 jsme byli na ozdravném pobytu v Resortu Sněžné . Zúčastnilo se nás 19 členů Klubu Diana a byli jsme ubytováni v krásně zařízených dvou a čtyřlůžkových apartmánech s polopenzí .
Protože fyzické síly našich členů nejsou stejné, rozdělili se účastníci na několik skupinek, které se různě mísily, podle toho jak se kdo ten den cítil. Během našeho pobytu jsme proto navštívili mnoho míst např. Buchtův kopec, Milovy, cukrárnu u Hofrů, Blatiny, Dráteníčky, Kadov, Svratku s krásně opraveným zámečkem Karlštejn , Penzion u Martina , Medlov , Poličku a další lokality.
Dokonce někteří z nás, kteří rádi sbírají houby mněli možnost si nějaké nasušita přivést domů.
Počasí nám přálo a celý týden bylo příjemně a hlavně nepršelo. Pobyt se nám všem moc líbil i díky vstřícnému personálu Resortu Sněžné.

Zájezd do Hodonína 22.6.2021

Tradiční květnový zájezd nemohl být kvůli koronaviru uskutečněn. Proto byl uspořádán tento autobusový zájezd až koncem června. Změna bohužel negativně ovlivnila účast, bylo nás jen necelá třicítka účastníků, z toho ještě část turistů. Nicméně zájezd dopadl dobře, posloužilo k tomu i slunečné počasí. Vyrazili jsme načas v 7:30 hod. od Janáčkova divadla a po slabé hodince jsme se již ocitli u zámku Milotice. Prohlídku jsme měli objednanou a dostali jsme dobrou průvodkyni. Po zámku se procházeli návštěvníci v dobových kostýmech a nechali se s ochotou fotografovat.

Pak jsme se autobusem přemístili na místo hlavního programu – město Hodonín. Po cestě vedoucí účastníky seznámil s historií okresního města Hodonín a před obědem jsme stihli prohlídku středu města s mnoha architektonickými památkami. Vedoucí u každého zastavení seznámil přítomné s nejzajímavějšími objekty. Byla též možnost navštívit Masarykovo muzeum.

Odpoledne nás očekával hlavní bod programu, a sice projížďka na parníku po řece Moravě, která tvoří hranici se Slovenskem. Šikovná průvodkyně nás cestou po řece zásobovala výkladem nejen o řece, ale též o lužním lese, kterým jsme projížděli. Hlavně z horní paluby se naskýtal úžasný pohled na řeku a její okolí.

Na závěr nás čekalo překvapení v podobě návštěvy rozhledny Nedánov nebo naučné stezky u Boleradic. Zvláště výstup na rozhlednu byl v parném dni poněkud náročnější, takže zaslouží obdiv ta skupina, která vycházku absolvovala. Naštěstí v obci fungovalo stravovací zařízení, kde jsme zavlažili vyprahlá ústa.

Za necelou hodinku jsme pak dorazili zpátky do Brna. Zájezd se všem líbil a očekávají pokračování této tradice i v příštích letech.

Rekondiční pobyt v Luhačovicích   od 7. 6. – 14. 6. 2021

Po dlouhém zimním a jarním období, které bylo opět poznamenáno výskytem nákazy koronavirem a následnými opatřeními vlády ČR, jsme s obavami očekávali, kdy bude povoleno uskutečnit náš plánovaný pobyt v Luhačovicích v Hotelu u Havlíčka. Štěstí se na nás usmálo a my jsme mohli v plánovaném termínu odjet na plánovanou rekondici. 

V hotelu jsme byli prvními hosty po uvolnění zákazu, celý hotel včetně stravování nám byl k dispozici bez dalších návštěvníků, takže jsme si bez obav,   po celou dobu pobytu užívali čerstvě připravené a dezinfikované prostředí ve dvoulůžkových pokojích vybavených sociálním zařízením a  televizí. 

Po celou dobu pobytu nám přálo počasí a tak jsme si každý den užívali krásného prostředí lázní Luhačovice a vycházek do okolí. Na výletech jsme navštívili jsme Pražskou čtvrt, luhačovický zámek a Pozlovice, kam jsme se dopravili vláčkem.

Pitnou kůru nám poskytly prameny Vincentka, Otovka, Aloiska a na vycházkách v okolní přírodě jsme posílili naše plíce a rozhýbali po dlouhé zimě ztuhlé klouby. Některé naše členky si užily několikrát za týden pobyt v plaveckém stadionu, který byl poloprázdný a poskytl nám aktivní relaxaci. 

Lázeňská kolonáda, příjemné kavárničky, rozkvetlá příroda  nám po aktivním programu umožnily

odpočinout si, občerstvit se a užít si lázenské atmosféry.

Pro všechny zúčastněné to byl dobrý start do nastávajících letních  dnů a těšíme se na další akce našeho klubu. 

Výtvarná dílna v roce 2020

          Výtvarná dílna v roce 2020

V letošním roce jsme díky epidemii covid – 19 , byly jen dvakrát ve výtvarné dílně na Žlutém kopci. V lednu jsme si namalovaly trička, ale protože ve výtvarné dílně neměli správné barvy na textil, tak ta naše tvořivost dopadla špatně. Jen díky Hance V., která nám všem trička domalovala ručně, je můžeme nosit. Hani díky. V únoru jsme si vytvořily keramické květináče, ale glazovat jsme si je musely každá individuálně během roku, protože výtvarná dílna byla kvůli epidemii covid – 19 uzavřena.
Do konce roku 2020 jsme se už nesešly, i když do výtvarné dílny může chodit asi 8 lidí, ale naše členky se bály nákazy.
Doufáme, že se příští rok už zase budeme moci scházet a mít příjemný pocit z tvoření.