Kontaktní informace

Název: Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z. s.
Sídlo: Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
IČO: 15548376
Číslo účtu: 1353862399/0800

E-mail: dianaklub@post.cz

Poradní den v Klubu Diana je každé úterý v době 15.00-17.00 hod. Klub Diana sídlí ve Švejdově pavilonu Masarykova onkologického ústavu, ve 4. poschodí v knihovně, dveře č. 520.

Předsedkyně Klubu Diana: Miluška Gruberová
Mobil: +420 604 464 669