Poděkování za sponzorství a spolupráci

Projekty, které se nám v roce 2014 podařilo uskutečnit, bychom nemohli realizovat bez finanční podpory Magistrátu města Brna, Městské části Brno – sever, Městské části Brno – střed, Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví, LPR Praha, ale také bez pomoci řady přátel, dárců a sponzorů.

Upřímně děkujeme:

 • Alianci žen s rakovinou prsu – za poskytnutí sponzorského daru na akci Plaveme prsa, Adresné zvaní a Dokážeš to taky a zajištění vzdělávacích seminářů pro vedení klubu
 • Masarykovu onkologickému ústavu v Brně
 • Cígler – software, a.s. za poskytnutí slevy na program pro vedení účetnictví
 • Věře Fialové, za grafické zpracování propagačních materiálů
 • Mgr. Pavlu Žákovi a Mgr. Haně Rabušicové – za vedení webové stránky Klubu Diana
 • Michalovi Fajferovi – za počítačové služby
 • Petru Kovačovi – řediteli Gymnázia Matyáše Lercha a paní profesorce Němcové, za vstřícnou pomoc při zajišťování Českého dne proti rakovině (Květinového dne)
 • MUDr. Danuši Spohrové – Nadace zdraví pro Moravu, za věcný dar ve formě vstupenek na kulturní akce pořádané touto nadací v Brně a za sponzorský dar na ozdravné pobyty v Boskovicích a v Sezimově Ústí
 • Ludmile Gallové – prodejna Diana Žlutý kopec – za sponzorský dar
 • PSMONT PLUS, s.r.o. –za poskytnutí sponzorského daru a věcného daru formou tisku letáků Klubu Diana
 • ERDING, a.s – za poskytnutí sponzorského daru