Brněnské onkologické dny a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky – 26. 4. – 28. 4. 2017

Jako každým rokem i letos Aliance žen s rakovinou prsu měla na Brněnských onkologických dnech v pavilonu E svůj stánek, na kterém umožnila prezentaci jednotlivých onkologických organizací působících v naší republice. Iva Bachanová z Aliance žen s rakovinou prsu na místě vše organizačně zajistila, aby členky, které budou mít u stánku službu, měly klid a pohodu. Ze spolku ALEN Praha přijely 4 členky prezentovat svoji činnost, Klub Diana byl zastoupen každý den jinou členkou a stejně tak i Mamma Help Brno.

Všechny přítomné členky byly připravené provádět edukaci zdravého životního stylu a naučit přítomné hosty BODu metodu samovyšetření prsů. K tomu účelu měly na stole připraven fantomový model prsů včetně letáčků o samovyšetření prsů, letáčky ze spolku Alen, ŽAP, Amélie, Mamma Helpu, Klubu Diana, ARCUS – Onko centrum a také letáčky o Alianci žen s rakovinou prsu.

Vzhledem k tomu, že jsme také onkologické pacientky, máme zájem se co nejvíce dozvědět o moderních trendech v léčení rakoviny. A protože k edukaci zdravé veřejnosti o prevenci rakoviny prsu je zapotřebí se neustále odborně vzdělávat, využily jsme tuto příležitost a zúčastnily se několika přednášek. Zajímaly nás hlavně přednášky o karcinomu prsu, také o onkochirurgii a radioterapii.

U našeho stánku se zastavovaly studentky, zdravotní sestry či lékařky. Většina přivítala možnost si metodu samovyšetření prsů vyzkoušet na našem prsním modelu a od nás odcházely s letáčky s popisem a obrázky tohoto vyšetřování.

Všechny členky, které jsme sloužily na stánku Aliance žen s rakovinou prsu jsme vděčné, že nám byla umožněna aktivní účast na Brněnských onkologických dnech. Mohly jsme se seznámit s novými metodami léčení onkologického onemocnění a měly jsme také možnost provádět edukaci prevence rakoviny prsu.