Projekt „Nejde jen o prsa“ v roce 2017

V rámci tohoto projektu v roce 2017 Eva Najvarová a Miluška Gruberová přednášely studentům na středních školách o prevenci rakoviny prsu.

Přednášky obsahovaly :

 • Klub Diana – činnost a akce pro členskou základnu, edukace pro zdravou veřejnost
 • vznik onkologického onemocnění
 • statistika nádorového onemocnění v ČR
 • výskyt karcinomu prsu
 • příčiny vzniku rakoviny
 • Evropský kodex proti rakovině
 • screeningový program
 • rizikové faktory vzniku rakoviny prsu
 • dědičné faktory
 • samovyšetření prsu – videoprodukce a praktická ukázka na modelu prsů diskuze

Edukace proběhla na těchto školách:

 • SOÚ tradičních řemesel, Životského 28, Brno
 • Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, Údolní 10, Brno
 • Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova, Brno
 • Střední zdravotnická škola, Lipová Brno
 • Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, 602 00 Brno

V roce 2017 jsme celkem v 11 přednáškách poučily 250 studentů o prevenci rakoviny prsu a zdravém životním stylu.

V rámci projektu „Nejde jen o prsa“ jsme od září 2013 do konce roku 2017 celkem ve 41 přednškách poučili 908 studentů o prevenci rakoviny prsu.