4. slet DAM – Den Aliance v MOÚ Brno dne 6. 3. 2018

Setkání zahájila ředitelka Aliance E. Knappová a uvítala všechny přítomné. Zdůraznila potřebu a důležitost setkání lékařských kapacit se zástupci pacientských organizací, jejichž cílem je zlepšení léčby a péče onkologických pacientů a vzájemná informovanost. 

Program:

 • 10:00 – Zahájení E. Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu
 • 10:10 – Informace o významu novely koncepce onkologické péče v ČR /Věstník MZd 13, 2017/
  • prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc., ředitel MOÚ
 • 10.30 – Informace o nabídce pomůcek a vlastní pacientská zkušenost
  • PharmDr. Š. Kozáková, MBA, náměstkyně ředitele MOÚ pro lékárenství
 • 10.40 – Zahraniční host Patrick Migueu z Jules Bordet Institute v Bruselu (nemocnice a univerzitní výzkumný ústav zaměřený na onkologii)
  • Podpora klinického výzkumu prostřednictvím spolupráce pacientských organizací a onkologických center
 • 11.30 –  Rada pacientů v MOÚ
  • PhDr. Z. Joukalová, vedoucí Onkologického informačního centra MOÚ
 • 11.40 –  Rady pac. evropských ústavech a mezinárodní projekt INTENT
  • doc. MUDr. M. Svoboda, Ph.D., náměstek pro vědu a vzdělávání
 • 12.00  –  Aktuality lékových klinických studií
  • Mgr. M. Hanáková, Oddělení klinických hodnocení MOÚ
 • 12.15 – Liga proti rakovině a projekt pohybových aktivit
  • Ing. I. Hrnčiříková, Ph.D., předsedkyně LPR Brno
 • 12.30 – Přestávka, občerstvení
 • 13.15 – Moderovaná diskuze na téma zkušenosti pacientek s KOC a hlavní problémy v regionech
  • Panel : E. Knappová, M. Svoboda, Z. Joukalová, Š. Kozáková

V roce 2018 je naplánováno 5 seminářů ve spolupráci s Amelií, hlavní náplní – komunikace s lékařem. Přítomní byli informováni o významu novely koncepce onkol. péče v ČR ředitelem MOU. S podporou klinického výzkumu v onkologii  seznámil přítomné zahraniční host. Cílem spolupráce je zlepšit komunikaci s pacienty s ústavy, onkol. centry, propagaci výzkumu. Institut v Bruselu sdružuje 78 center v Evropě. Posluchačům setkání byly přítomnými zástupci zodpovězeny otázky na daná témata a předány informativní materiály.

Z Klubu Diana se zúčastnilo 17 členek KD