Zájezd do Hodonína 22.6.2021

Tradiční květnový zájezd nemohl být kvůli koronaviru uskutečněn. Proto byl uspořádán tento autobusový zájezd až koncem června. Změna bohužel negativně ovlivnila účast, bylo nás jen necelá třicítka účastníků, z toho ještě část turistů. Nicméně zájezd dopadl dobře, posloužilo k tomu i slunečné počasí. Vyrazili jsme načas v 7:30 hod. od Janáčkova divadla a po slabé hodince jsme se již ocitli u zámku Milotice. Prohlídku jsme měli objednanou a dostali jsme dobrou průvodkyni. Po zámku se procházeli návštěvníci v dobových kostýmech a nechali se s ochotou fotografovat.

Pak jsme se autobusem přemístili na místo hlavního programu – město Hodonín. Po cestě vedoucí účastníky seznámil s historií okresního města Hodonín a před obědem jsme stihli prohlídku středu města s mnoha architektonickými památkami. Vedoucí u každého zastavení seznámil přítomné s nejzajímavějšími objekty. Byla též možnost navštívit Masarykovo muzeum.

Odpoledne nás očekával hlavní bod programu, a sice projížďka na parníku po řece Moravě, která tvoří hranici se Slovenskem. Šikovná průvodkyně nás cestou po řece zásobovala výkladem nejen o řece, ale též o lužním lese, kterým jsme projížděli. Hlavně z horní paluby se naskýtal úžasný pohled na řeku a její okolí.

Na závěr nás čekalo překvapení v podobě návštěvy rozhledny Nedánov nebo naučné stezky u Boleradic. Zvláště výstup na rozhlednu byl v parném dni poněkud náročnější, takže zaslouží obdiv ta skupina, která vycházku absolvovala. Naštěstí v obci fungovalo stravovací zařízení, kde jsme zavlažili vyprahlá ústa.

Za necelou hodinku jsme pak dorazili zpátky do Brna. Zájezd se všem líbil a očekávají pokračování této tradice i v příštích letech.