Arboretum Řícmanice – 20. 2. 2016

Rok uplynul jako voda a v sobotu 20. února se uskutečnil opět turistický výlet do Arboreta Řícmanice, lesního závodu Křtiny u Brna. Tento výlet se již stal tradicí a letos se ho zúčastnilo 12 členů Klubu Diana. Počasí nám přálo, byl krásný zimní den, prozářený sluníčkem. Díky tomu bylo v arboretu mnohem více návštěvníků než v předchozích letech a tak atmosféra byla velice přátelská. Toto bylo umocněno i tím, že stánky s občerstvením a posezením byly v areálu arboreta. Užili jsme si jak procházky a pobytu v přírodě, tak i vystoupení lesáků hrou na lesní rohy a pochutnali jsme si opět na kančím guláši .

K chuti přišel i pohárek slivovičky, který nám nabídli kamarádi, s kterými jsme se tu po roce opět setkali. Do svých domovů jsme se vraceli sice unaveni, ale osvěženi vůní lesa, s pocitem, že jsme opět přiložili polínko pro udržení svého zdraví a kondice. A za rok zase na shledanou .

Slavnostní setkání – oslava 25. výročí založení Klubu Venuša v Bratislavě – 17. 2. 2016

Paní předsedkyně Klubu Venuša, paní Marta Vozárová, RNDr, nás pozvala, abychom přijely do Bratislavy a zúčastnily se oslav 25. výročí založení jejich organizace. Z Klubu Diana se slavnostního setkání zúčastnila Eva Najvarová a Zdeňka Vlahová.
Oslavy probíhaly v Zrcadlovém sále Primaciálního paláce v Bratislavě. Slavnostní večer zahájila paní MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovině SR a zakladatelka této organizace v roce 1990. V dalších projevech byla hodnocena činnost této organizace a vyzdviženo poslání pomoci onkologickým pacientům. Proběhlo poděkování jednotlivým členkám a vyzdvižena jejich záslužná práce pro Klub Venuša a Ligu proti rakovině.

Paní Marta Vozárová, RNDr, předsedkyně Klubu Venuša, ve svém projevu nás seznámila s činností klubu od svého založení až do současné doby. Jejich klubová činnost se dá srovnávat s činností Klubu Diana .Na společných výletech, rekondičních pobytech a setkávání na schůzkách má přítomné posílit v jejich odvaze znovu se zapojit do společnosti a najít radost ze života.

Z Prahy z Klubu ŽAP, paní Dana Hybšová, pozdravila všechny přítomné, popřála všem hodně zdraví a sil do dalších let. K těmto pozdravům a přání všeho dobrého v životě všem přítomným se přidala i Eva Najvarová z Klubu Diana z Brna. Paní Martě Vozárové, předsedkyni Klubu Venuša, byly předány drobné pozornosti a květiny z obou klubů jako poděkování za práci pro onkologické pacientky.

V dalším programu jsme si vyslechli nádherné zpívané árie z oper Eugen Oněgin, Bohéma a závěrečný duet „Znám jednu dívku“ z opery Prodaná nevěsta přítomné zvedl ze židlí a potleskem ve stoje odměnili oba operní pěvce. Byl to nezapomenutelný hudební zážitek.

Po skončení slavnostního programu oslav 25. výročí založení Klubu Venuša následovalo občerstvení, při kterém probíhaly neformální rozhovory mezi členkami sdružení slovenských klubů a zástupkyň klubů z České republiky, a sice z Klubu Žap z Prahy a Klubu Diana z Brna.

Velice děkuji paní Nadě Spurné z Klubu Venuša, která se o nás velice pečlivě starala, čekala nás i ŽAPky u vlaku a bezpečně dovedla do hotelu. Odpoledne pro nás do hotelu přijela a přivedla nás na slavnostní odpoledne. Večer nás obětavě odvezla do bezpečí hotelu.

Čtvrtek jsme se Zdeńkou využily na prohlídku Bratislavy a tak ožívaly dávné vzpomínky na toto město. Odjížděly jsme s dobrým pocitem, že jsme společně se slovenskými kolegyněmi měly možnost prožít oslavy dvacetipětileté činnosti Klubu Venuša.

Výlet na Vranov – 8. ledna 2016

Výlet na Vranov byl naplánován na pátek 8. ledna. Několik dní před tímto termínem bylo nevlídné, mlhavé počasí a tak jsem s obavou sledovala předpověď počasí, abych se mohla rozhodnout, zda trasu k Vranovu projdeme pěšky, nebo se až na místo odvezeme autobusem.

V pátek ráno se objevilo sluníčko a tak na srazu v Králově Poli se sešlo 13 členů Klubu Diana včetně manželů Špačkových z Dobré Vody, aby se všichni společně vydali navštívit poutní kostel na Vranově.

Od autobusové zastávky v Útěchově jsme se vydali zasněženou lesní cestou k cíli našeho výletu. Sluncem prozářený les nás okouzlil. Poprašek sněhu naznačoval, že možná již přichází zima se všemi svými kouzly. V družném hovoru podle svých fyzických schopností
jsme kráčeli krásným lesem až na Vranov. Ti rychlejší před kostelem počkali na nás pomalejší a pak společně jsme vstoupili do poutního nádherného kostela.

Samozřejmě jsme ihned směřovali k betlému, kde jsme si nechali zahrát vánoční písně a nechali si rozsvěcovat jednotlivé části betlému. V tichosti každý z nás jistě zavzpomínal na právě prožité období nejkrásnějších svátků v roce, Vánoc. Po prohlídce kostela jsme se rozhodli zastavit se v místní restauraci. Někteří si objednali kompletní oběd, někteří se zahřáli teplou polévkou či kávou.

Po vydatném odpočinku se převážná většina zúčastněných výletníků rozhodla jít zpátky pěšky až do Útěchova. Jen čtyři využili odjezd do Brna autobusem.

Náš první výlet se vydařil. Byli jsme spokojeni, že jsme využili hezkého počasí k procházce lesnatým okolím našeho města.