Výlet na Pálavu – 22. dubna 2016

V Brně na autobusovém nádraží se sešla větší skupinka členů Klubu Diana, kteří chtěli poznat krásu přírody jižní Moravy. V Mikulově na zastávce autobusu nás čekala naše dlouholetá členka Boženka Hauptová, kterou jsme velice překvapili, že jsme přijeli v tak velkém počtu. Bylo nás celkem 19, kteří jsme chtěli poznat rozkvetlou Pálavu.

Boženka nás provedla nejkratší cestou přes Mikulovská náměstí až ke Kozímu Hrádku. Tam jsme se spolu rozloučili, zamávala nám na pozdrav a pak to bylo již na nás, abychom stále po červené značce směřovali k prvnímu zastavení na našem výletě. Cesta z Kozího Hrádku vedla podél vinic a my jsme obdivovali i zpevněnou cestu kamennými schody, po kterých se nám do kopce lépe šlo, dále jsme lesem scházeli k silnici a po pár krocích jsme již lezli na Kočičí skálu. Obdivovali jsme a fotili rozkvetlé květy hlaváčku jarního, nízké irisy a po výstupu na vrcholek skály jsme si užívali pohledu na okolní krajinu s Mikulovem a Sv.Kopečkem v pozadí.

Po krátkém odpočinku jsme pokračovali na Stolovou horu. Opět se nám dobře šlapal kopec po upravené cestě ve tvaru schodů, které byly zpevněné kameny. Výstup byl pro většinu členů hodně náročný, ale potom na vrcholku jsme si mohli jen povzdechnout: dokázali jsme to. Odměněni jsme byli pohledem na okolní nádhernou krajinu s rozkvetlými stromy, skalisky a před námi koberce rozkvetlých petrklíčů, irisů a hlaváčku jarního. Nutný byl odpočinek, ale při uvědomění si, že už žádný kopec šlapat nebudeme, se nám kráčelo lehčeji a lépe jsme si užívali tuto přírodní nádheru.

Došli jsme na rozcestí, jedna cesta vedla po zelené značce do Klentnice a červená značka pokračovala k Sirotčímu Hrádku. Několik členek se rozhodlo již sejít do Klentnice a část si vychutnala ještě prohlídku okolí Sirotčího Hrádku. Po odpočinku a přečtení si celé historie tohoto místa včetně ptactva a květeny, která se tu vyskytuje, jsme stále po červené značce lesem scházeli do Klentnice. Někteří se zastavili v hospůdce na oběd a pak jeli zpět na Mikulov a odtud do Brna, ostatní nastoupili do autobusu a jeli přes nádherné vesničky jižní Moravy včetně Lednice do Břeclavi. Vlak nás pak dovezl do Brna.

Tři nejlepší chodci naší skupiny prošli celou Pálavu a sestoupili do Dolních Věstonic, odtud autobusem se svezli do Šakvic a do Brna dojeli vlakem.

Všichni jsme byli spokojeni, neboť i počasí nám přálo, nebylo horko, ale také ne zima. Občas nás prohřívalo i sluníčko a můžeme říct, že jsme si splnili alespoň část svého snu. Proěli jsme kousek Pálavy. Dokázali jsme to!!!