XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

  1. 4. 2016 – 29. 4. 2016 – Pavilon E v Areálu Veletrhy Brno

Aliance žen s rakovinou prsu na Brněnských onkologických dnech měla v pavilonu E svůj stánek, na kterém umožnila prezentaci jednotlivých onkologických organizací působících v naší republice. Z Aliance žen s rakovinou prsu na stánku zajišťovala službu ředitelka společnosti Eva Knappová. Ze spolku ALEN Praha přijely tři členky prezentovat svoji činnost, Klub Diana byl zastoupen každý den jinou členkou a stejně tak i Mamma Help Brno. Všechny přítomné členky byly připravené provádět edukaci zdravého životního stylu a naučit přítomné hosty BODu metodu samovyšetření prsů. K tomu účelu jsme měly na stole připraven fantomový model prsů včetně letáčků o samovyšetření prsů, letáčky o Alianci žen s rakovinou prsu a jednotlivých organizacích. Na nástěnce z jednotlivých Zpravodajů a Infoletáků bylo možno se podrobněji seznámit s aktivitami jednotlivých klubu a Alianci žen s rakovinou prsu Praha, která zastřešuje všechny spolky podobného charakteru.

Vzhledem k tomu, že k edukaci onkologických pacientek a zdravé veřejnosti je zapotřebí se neustále odborně vzdělávat, využily jsme tuto příležitost a zúčastnily se několika přednášek. Protože jsme také onkologické pacientky, máme zájem se dozvědět o moderních trendech v léčení rakoviny. Zaujala nás přednáška: Komplexní přístup k léčbě pacientů s HER2 – pozitivním karcinomem prsu, kde promluvil MUDr. Coufal, MUDr. Petráková a MUDr. Melichar. Dále jsme se zúčastnily semináře – Vybrané kapitoly z karcinomu prsu, kde zazněla přednáška paní MUDr. Petrákové a MUDr. Palácové. Jsme vděčni, že jsme měly možnost se těchto přednášek zúčastnit a dozvědět se více o své nemoci.

Během těchto tří dní se u našeho stánku zastavovaly studentky, zdravotní sestry či lékařky. Některé již znaly metodu samovyšetření prsu, jiné si vše nechaly vysvětlit a přivítaly možnost si tuto metodu vyzkoušet na našem prsním modelu. Všechny ženy od nás odcházely s letáčky s popisem a obrázky tohoto vyšetřování prsů.

Všechny členky, které jsme sloužily na stánku Aliance žen s rakovinou prsu jsme vděčné paní ředitelce Evě Knappové, že nám umožnila aktivní účast na Brněnských onkologických dnech. Díky ní jsme se mohly seznámit s novými metodami léčení onkologického onemocnění a měly jsme možnost provádět edukaci prevence rakoviny prsu.