Dokážeš to taky 2016 – Spolu nevyhoříme!

Na akci, která se konala v Praze ve dnech 20. – 22. 5. 2016, jsem z Brna za klub Diana odjela s Evou Pasekovou. Již první den byl připraven společný program pro všechny účastnice. Navštívily jsme Muzeum policie na Karlově a kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého. Poté nám Naďa Bílá popsala památky, které jsme viděly z hradeb na Karlově.

V sobotu po snídani byl společný odjezd na Vítkov. Tam na nás již čekal Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy s připraveným doprovodným programem. Po přivítání Evou Knapovou jsme sledovaly ukázky činnosti hasičů. Vtipným moderátorem celé akce byl Stanislav Bartůšek. Pro širokou veřejnost byl připraven informační stánek s letáčky a ukázky samovyšetřování prsu na Fantomu.

Během akce jsme plnily soutěžní úkoly, které pro nás hasiči připravili. Bylo to házení hasičskou hadicí na cíl, srážení kuželek proudem vody, běh naslepo vytyčenou trasou a štafetový běh s montáží a demontáží hasičské hadice. Moc nás to všechny bavilo a touha zvítězit byla veliká. S Evou Pasekovou jsme do toho daly všechny síly a vybojovaly jsme 17. místo.

Během dne byla také možnost navštívit památník na Vítkově. Bylo to velmi zajímavé a velice se mi líbil pohled na sluncem zalitou Prahu z vrcholu památníku.

Poslední den našeho pobytu v Praze jsme se po snídani opět všechny sešly, abychom prodiskutovaly a zhodnotily celou akci. Po rozloučení s Evou Knapovou a Naďou Bílou následovalo krátké společné posezení, rychlá výměna kontaktů a hurá domů.

Jsem velmi ráda, že jsem se této akce zúčastnila, byl to pro mne zajímavý a přínosný zážitek.