Psychologický seminář – Brno 19. 4. 2018

Aliance žen s rakovinou prsu Praha, uspořádala v Brně – hotelu Grand 19. 4. 2018 odborný seminář pro onkologické pacienty klubu Diana a jejich přátele „Jak udržet energii a pohodu“.

Na téma práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví – základní teoretické informace, práce ve skupinách, příklady z praxe, přednášela zkušená lektorka z Amelie, o.s.

Semináře se zúčastnilo 30 členek klubu Diana a získané informace budou pro ně cenným návodem, jak hájit svoje práva pacienta ve vztahu k lékařům, zdravotnickým zařízením a institucím, které řeší přípomínky, nebo stížnosti pacientů. Jako jsou např.: lékařská komora, nemocniční ombudsman, soudy, rozhodčí komise, zdrav. pojišťovny, odbory zdravotnictví a další instituce.

Přítomným účastníkům byla nabídnuta možnost konzultace v případě potřeby s paní dr. Peterovou, po tel. dohodě prostřednictvím výboru klubu Diana, ev. Aliance Praha.

Písemný materiál „Práva pacientů“ je k dispozici v klubu Diana Brno.