Akce Plaveme prsa – 14. 10. 2018

Jako v předchozích letech tak i letos se v Brně konala akce Plaveme prsa v plaveckém stadionu za Lužánkami . Z technických důvodů se plavalo v neděli 14. 10. 2018.

Po předchozím projednání s Aliancí Praha zajistil akci vedoucí plaveckého areálu p. Čepelák. Ve 14.00 hod. uvítal přítomné, seznámil s organizačním průběhem akce a popřál všem přítomným hezké sportovní odpoledne. V průběhu odpoledne předvedly 3 x svoji produkci mladé akvabely z TJ Tesla a mistr v plavání Rostislav Vítek z Brna.

Členky Klubu Diana prováděly edukaci prevence rakoviny prsu a nabízely účastníkům letáky a informační materiály . Rovněž prováděly u bazénu evidenci plavajících účastníků a zápis o uplavaných drahách.
Fotografování se ujal p. Najvar. Z Klubu Diana plavalo 7 žen a 2 muži.
Celkem se zúčastnilo 100 plavajících, včetně dětí, kteří uplavali celkem  135 km. Všichni plavali nejen pro dobrou věc, ale hlavně pro své zdraví.
Celá akce se vydařila, atmosféra byla velmi přátelská a pozitivní i díky panu Čepelákovi, který se zájmem a nadšením vše  zorganizoval.

Klub Diana děkuje členkám Klubu Diana, které se aktivně podílely na zdárném průběhu akce ve prospěch onkologicky nemocných žen a veřejnosti.