Sněm členských pacientských organizací Ligy proti rakovině – 31. 10. – 1. 11. 2018

Dvě zástupkyně Klubu Diana se zúčastnily sněmu LPR, který se konal 31. 10. – 1. 11. Hlavním programem sněmu bylo zhodnocení hlavních aktivit Ligy v roce 2018, který provedla předsedkyně LPR MUDr. Michaela Fridrichová.

Sbírku Českého dne proti rakovině a Putovní výstavu komentovala zástupkyně agentury Arcadia Praha – Jitka Bajgarová. Bylo prodáno 79% kytiček a vybráno 19, 6 mil. Kč, průměr na prodanou kytičku -24, 9 Kč. Akce se zúčastnilo 58 organizací a získalo se o 800 00 Kč více než vloni. Účastníci sněmu obdrželi vypracované statistické tabulky se všemi zjišťovanými údaji. Skokanem roku se stal spolek Violka z Třebíče a bude oceněn na vánočním koncertu 6. 12 v Praze.

Další informace se týkaly rekondičních pobytů, jejich zveřejnění proběhne 3. 12. LPR přispívá částkou 300,-Kč na den pobytu.
Mgr. Adam Kulhánek představil svůj projekt ADIQUIT, který se týkal odvykání kouření pomocí mobilní aplikace.

K dopolednímu programu proběhla diskuze, kde nás zástupkyně ILCO p. Ředinová informovala o mezinárodním setkání stomiků při příležitosti 25. výročí ILCA.

Odpolední program začínal přednáškou MUDr. Lucie Veselé z Ústavu radiační onkologie Nemocnice na Bulovce na téma Prevence a léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku. Paní doktorka popisovala postupy při léčbě a zdůrazňovala především prevenci. Vysvětlila také pojem biologická léčba.

O dlouhodobém programu prevence nádorovýcxh onemocnění hovořila MUDr. Fridirichová z Ústavu radiační onkologie Nemocnice na Bulovce. 70-90% nádorů je způsobeno kouřením, vysvětlila používání imunoterapie, která působí na některé druhy nádorů.

Nečekaným tematem pro všechny účastníky se zabývala přednáška MUDr. Mgr. Marie Opatrné z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Spirituální péče pro onkologické pacienty. Paní doktorka působí 21 let jako nemocniční kaplan a hovořilo o svých zkušenostech a činnosti.

Mgr. David Přikryl z Ústavu molekulární genetiky AV ČR hovořil o historii vzniku a léčbě rakoviny a o příčinách, které ji způsobují-chemikálie, bakterie, viry a kvasinky.

Jako odlehčení celého dne jsme si vyslechli přednášku jako vždy velmi poutavou od pana Petra Hory Hořejše – Jak jsme jedli a žili před 100 lety.

Druhý den jsme se zúčastnily prohlídky domů na Malém a Staroměstském náměstí. Průvodkyně nám zasvěceně vysvětlovala jednotlivé stavební slohy a pomocí úkolů nám daných jsme sami poznávali, v jakém slohu jsou dané domy postavené.