Slavnostní členská schůze s oslavou 30. výročí Klubu Diana

Na podzim  letošního  roku  se završilo 30 leté působení Klubu Diana, sdružení onkologický nemocných a přátel, z.s.  v Brně. 
Klub Diana byl v roce 1988 založen skupinou žen, které prodělaly rakovinu prsu. Cílem bylo poskytovat ženám potřebné informace a pomoci jim tak orientovat se ve složité životní situaci. Nedílnou součástí činnosti klubu bylo motivovat pacientky k návratu do nového 
života, jak rodinného tak společenského. 
Současný výbor Klubu Diana se rozhodl uspořádat na počest 30. výročí slavnostní schůzi s oslavou, která se uskutečnila 5. listopadu 2018 v Hotelu Holiday Inn v Brně. Slavnostní schůze se zúčastnili členové Klubu Diana a pozvaní hosté.
Všichni účastníci obdrželi brožuru o historii Klubu Diana a  přehled činnosti  klubu za uplynulé období  jak pro členy klubu, tak i pro veřejnost. Součástí balíčku byly drobné upomínkové předměty.

Schůzi zahájil konferenciér, přivítal přítomné, představil hosty. Poté se ujala slova předsedkyně klubu Diana, která seznámila  všechny s historií prvopočátků založení Klubu Diana a poděkovala všem předsedkyním, které působily v uplynulém období za jejich záslužnou činnost ve prospěch onkologicky nemocných žen.
Vzpomínku  a poděkování věnovala poslední předsedkyni, paní Evě Najvarové za její 10leté působení v čele klubu Diana ,která nás v letošním roce opustila po těžké nemoci  Výbor Klubu Diana  bude pokračovat v činnosti, v duchu jejího odkazu.

V kulturním programu 2 x  vystoupila orientální tanečnice, která svým tancem potěšila nejen oči přítomných. Energie a krása byly symbolikou  mladí a zaslouženě byla odměněna potleskem. 
Po krátké přestávce na kávu přednesli své diskusní příspěvky hosté – .zástupce Masarykova onkol. ústavu,  Aliance žen s rakovinou prsu, Nadace Zdraví pro Moravu, vedoucí zdrav. prodejny Diana, Gymnazia Matyáše Lercha, Mamma Help Brno, výtvarnice grafických prací,Sdružení Alen Praha. . 
Ve svém vystoupení pozdravili všechny přítomné, popřáli Klubu Diana hodně úspěchů do dalších let. Ocenili dlouholetou činnost Klubuve prospěch žen, které prodělaly rakovinu prsu a zejména aktivity, které v rámci prevence zajišťují ve prospěch veřejnosti, zejména mladých žen. Vzájemná spolupráce všech zúčastněných a dosažené výsledky  jsou  motivací pokračovat  nadále v plánovaných aktivitách. 
Poté následoval další kulturní program, ve kterém vystoupila hudební skupina  Banjo band. S písničkami našeho mládí. Někteří  účastníci oslavy si spolu s hudebníky zazpívali a dobrá nálada  ovládla už tak příjemné a pozitivní prostředí oslavy. 
Celým programem provázel slovy a vtipným glosováním konferencier a díky tomu byl průběh oslav plynulý a příjemný. 
Společná večeře zakončila oficiální část setkání . Závěrem poděkovala předsedkyně Klubu Diana všem přítomným za účast.
Zejména ocenila a poděkovala za vystoupení konferenciera, tanečnice a hudební skupiny, kteří přispěli svou účastí bez nároku na honorář.
Poděkovala sponzorům, výboru Klubu Diana a členům, kteří se ochotně zúčastnili příprav a zdárného průběhu oslavy 30. výročí Klubu.
Popřála všem hezký konec roku 2018, příjemné prožití  Vánočních svátků a hlavně stálé zdraví. 

V průběhu slavnostní schůze bylo do výboru Klubu Diana provedeno doplnění 1 zástupce – paní Jany Culkové – volba byla přítomnými členy jednohlasně schválena.

V Brně dne 30.11. 2018

Zapsala Miluška Gruberová