Vycházka do Vranova 11. 1. 2019

Výlet do Vranova u Brna, plánovaný pro členy Klubu Diana, se uskutečnil 11. ledna 2019. Akce se zúčastnilo pouze pět členek včetně vedoucí vycházky. Na výletě panovala dobrá nálada a příjemná pohoda, ke které přispělo i sluníčko a krásně zasněžená krajina z Útěchova až do Vranova. Zasněžený povrch terénu byl dobře schůdný, nebyl mokrý a ani to neklouzalo. 
   Ve Vranově jsme si tradičně prohlédly zdejší chrám Narození Panny Marie (s kryptou rodu Lichtenštejnů, ve které je pohřbeno na 50 členů tohoto rodu), a v chrámu umístěný známý vranovský betlém. Neopomněly jsme ani na zdejší klášter, patřící mnišskému řádu sv. Františka z Pauly, který se nachází v sousedství chrámu. Z povzdálí jsme pozorovaly klášterní zahradu i okolní krajinu.
   Na zpáteční cestu jsme se rozdělily. Dvě členky šly – po odpočinku – pěšky zpět do Útěchova, a úsek z Útěchova do Brna pak „zvládly“ autobusem MHD. Další tři členky si zašly nejprve na něco dobrého do místní restaurace ve Vranově, a vracely se zpět o něco později stejnou trasou.

V Brně dne 23. 01. 2019

Zapsala Jana Zdražilová