Český den proti rakovině – 15. 5. 2019

Klub Diana se opět, jako v předchozích letech, zapojil do programu LPR – Český den proti rakovině – prodej kvítku měsíčku lékařského občanům města Brna. Výtěžek sbírky je určen na nádorovou prevenci rakoviny plic.  Zlepšení kvality onkologickývh pacientů a k podpoře onkologického výzkumu a vybavenosti onkologických pracovišť.

I přes nepříznivé počasí se podařilo všem zúčastněným prodat převážný počet přidělených kytiček.

Ve středu 15. května 2019 se vydalo nabízet kytičky občanům 23 členek klubu Diana, jejichž věkový průměr činí 70 let. S prodejem nám tradičně pomohli studenti gymnasia M. Lercha a Biskupského gymnasia v Brně. Technické zázemí a službu na poště zajistilo 6 členů Klubu Diana.

Ve prospěch Klubu Diana opět v letošním roce prodávali kytičky naši členové, manželé Špačkovi.

Finanční odměna od LPR za prodej kytiček bude stěžejním přínosem do rozpočtu klubu pro zajištění činnosti v r. 2019.

Všem, kteří se podíleli na této akci, patří naše poděkování. 

                                                                                           Výbor klubu Diana