Zápis z členské schůze ze dne 23. 9. 2019

Přítomní: dle presenční listiny                                            

1. Schůzi zahájila předsedkyně Klubu Diana Míla Gruberová. Přivítala všechny přítomné členy. 

2. Stručně seznámila s obsahem infoletáku – s přehledem o akcích, které se uskutečnily v období březen – září t.r.

– Účast na výroční schůzi LPR – březen 2019

–  Účast na Brněnských onkol . dnech – duben 2019

– Zájezd členů do Chropyně a Kroměříže – květen 2019

– Účast na Českém dni proti rakovině  – květen 2019

– Účast na Mezinárodní konferenci v Praze – červen 2019

–  Ozdravný pobyt členů v Pardubicích – červen 2019

– Dále probíhalo pravidelné rehabilitační cvičení  a rekondiční plavání .

– Členové Klubu Diana se rovněž zúčastnili aktivit „Nadace Zdraví pro Moravu“. 

Předsedkyně zhodnotila činnost a aktivity Klubu Diana kladně s tím, že každý měl možnost zúčastnit se akcí  které si vybral .

3.V programu schůze vystoupila se svým příspěvkem Mgr. Dáša Zicháčková – zástupce FINKlubu . Seznámila přítomné s problematikou nedostatku některých látek v těle seniorů – selen , zinek, vitamín C.  Zdůraznila, že v tomto  podzimním období je vhodné posílit imunitní systém potravinovými doplňky a pročistit organismus .

4.- S informacemi o aktivitách Klubu Diana  od září do prosince pokračovala předsedkyně klubu. Nadále pokračuje cvičení, plavání,   pravidelné poradní dny v úterý. 

  Vyzvala členy, kdo má zájem o zakoupení plavenek na reh. bazén v MOÚ .

  Nabídla účast na jednodenních výletech, možnosti navštěvovat výtvarnou dílnu v MOÚ, a pozvala přítomné na členskou   schůzi s vánoční besídkou. 

– Informovala o možnosti přihlásit se na rekondiční pobyty v roce 2020, pořádané LPR. Případným zájemcům bude výbor  nápomocen při jejich zajišťování. 

Podrobné záznamy ze všech akcí, které se uskutečnily a které jsou připraveny na další období,  jsou uvedeny v informačním letáku, který obdrželi všichni přítomní členové. 

– Jménem výboru Klubu Diana  poděkovala všem přítomným za účast na schůzi . Rovněž poděkovala všem, kteří se aktivně zapojili svojí pomocí při   uskutečňování aktivit klubu Diana . Popřála všem stálé zdraví a těší se na shledanou na akcích, které budou do konce roku.

Zapsala Gruberová