Výlet do Dolních Kounic – 28. 9. 2019

Na výlet do Dolních Kounic se nás sešlo 5 členek Klubu Diana a společně jsme odjely autobusem ze Zvonařky. V Dolních Kounicích se k nám přidaly další 2 členky a společně jsme šly na zámek. Zámek, bývalý hrad nás překvapil hlavně chybějícími okny. Paní průvodkyně nás na komentované prohlídce seznámila s historií i současností zámku a kaple a upozornila na zvláštní konstrukci točitého schodiště. Z otvorů oken zámku byl výhled na celé město i okolí. Po prohlídce jsme přešly ke klášteru Porta Coeli. Zde jsme měli opět štěstí na odborně velmi pěkně komentovanou prohlídku. Dochované torzo kláštera na nás zapůsobilo svojí impozantností. Protože bylo ještě dosti času do odjezdu zpět do Brna ,vyšly jsme na protější kopec křížovou cestou ke kapli sv. Antonína, odkud byl nádherný pohled na zámek a pod ním klášter.

Zapsala: Věra Pavlíčková