Zápis z členské schůze s vánoční besídkou -9. 12. 2019  

Členská schůze s vánoční besidkou se konala 9. prosince 2019 ve společenském sále MMB. Na schůzi bylo přítomno 63 členů klubu Diana, 6 hostů a 4 účinkující v kulturním programu.

Před zahájením schůze měli možnost členové zaplatit si členské příspěvky, přihlásit se na rekondiční pobyt a zájezd v r. 2020.

Byly prodávány drobné výrobky členů klubu.

Všichni přítomní obdrželi informační leták na r.2020 a přehled plánovaných akcí   do března 2020.

Schůzi zahájila předsedkyně klubu Míla Gruberová. Uvítala všechny přítomné a představila pozvané hosty.

Zhodnotila činnost klubu od září do prosince 2019, která je podrobně rozepsána v info letáku a shrnula aktivity za celý rok.

Zdůraznila, že každý měl možnost vybrat si z nabízeného programu co mu vyhovuje a zúčastnit se, což bylo členy hojně využíváno a hodnoceno kladně.

 Členové výboru  klubu Diana se podíleli a zúčastňovali na aktivitách, pořádaných Aliancí žen v Praze, MOÚ  v Brně, na vzdělávacích programech a  účastí na akcích pro veřejnost. 

Předsedkyně seznámila přítomné s připraveným programem činnosti od ledna do března 2020 a výbor věří, že i nadále budou mít členové zájem o účast, neboť  cílem naší činnosti je setkávat se a vyplnit tak volný čas mezi svými přáteli. 

V další části  jednání bylo přítomným podáno malé občerstvení a poskytnut volný čas pro besedování. 

Členům, kteří  dobrovolně  a dlouhodobě pomáhají  na akcích klubu Diana bylo poděkováno a obdrželi dárečky, které poskytl formou sponzorského daru pan Čepelák z firmy Born to swim.

Poté následoval kulturní program, vystoupení skupiny historických tanců Alladanza. Čtyři krásné mladé ženy v historických kostýmech předvedly barokní tance . Byla to nádherná podívaná  a naši členové odměnili tanečnice upřímným potleskem. 

Závěrem bylo provedeno rozdání dárečků, které přítomní přinesli, a tak si členové klubu odnášeli kromě příjemných zážitků i malé dárečky.

S přáním krásných a klidných vánoc ve zdraví a kruhu rodinném jsme se rozešli do svých domovů a těšíme se na další akce a setkávání v roce 2020.

Zapsala: Gruberová