Brno narůžovo 2021.

V rámci 45. ročníku Brněnských onkologických dnů ve dnech 13. – 15. října 2021 uspořádal MOÚ Brno 12. října 2021 pacientskou radu za účasti pacientských organizací. Za Klub Diana se zúčastnila předsedkyně Míla Gruberová. 

Ve stejný den proběhla kampaň statutárního města Brna pod odbornou garancí MOÚ v rámci onkologické prevence akce   – Brno narůžovou Janáčkova divadla od 15 do 19 hod. 

V programu kampaně pro veřejnost bylo odborné poradenství a diagnostika s cílem zvýšit  povědomí společnosti o rakovině a jejich následcích. 

Této akce se zúčastnily pacientské organizace : Nebýt na to sama, LPR, Aliance Praha, Amelie, Ilco, maminky s rakovinou, Hlas onko pacientů, NEDO, Krtek. 

Návštěvníky pozdravil ředitel MOÚ, zdůraznil nutnost prevence, vzájemnou důvěru mezi lékaři, pacienty a širokou veřejností.

V programu akce byl v 16 hod. běh na 2 km v parku pod Janáčkovým divadlem za účasti sportovců, studentů, lékařů a občanů Brna. 

Akce Brno na růžovo se zúčastnil  i Klub Diana, který zde měl svůj stánek. Členky klubu  seznamovaly  návštěvníky s činností a posláním klubu, s historií klubu, edukační a preventivní činností pro veřejnost. Odpovídaly na četné dotazy žen, které se zajímaly o prevenci a zkušenosti s prodělanou nemocí.

 Součástí této akce byl doprovodný kulturní program – kouzelník a  pěvecké a hudební vystoupení.