Rekondičního pobyt v Telči 9. – 16. 6. 2022

Autobusem jsme odjeli do Telče, kde se nás v Hotelu Pangea ubytovalo 17 osob. Hotel leží kousek od Štěpnického rybníku, který je jedním ze třech rybníků v Telči a nedaleko náměstí Zachariáše z Hradce, které bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam UNESCO.
Stejně jako na minulých pobytech se naše skupina rozdělila na menší skupinky, které si dělaly svůj vlastní program. V pátek jsme navštívili Muzeum techniky, kde byla vystavená auta, motorky, kola, ale také kočárky s panenkami, rádia a mnoho dalších věcí, které se kdysi používaly. Bylo to moc zajímavé. Odtamtud jsme šli Lipovou alejí a přes Zámecký park na náměstí. Večer byla Noc kostelů, takže jsme měli možnost si prohlédnout kostely a hrad Roštejn. V sobotu jsme jeli vlakem do Dačic a někteří pokračovali dál do Slavonic. Prohlédly jsme si náměstí a šly na prohlídku krásného zámku. Zašly jsme si na oběd a poté se stavily na kafíčko a odjely vlakem zpět do Telče. V neděli se konal na náměstí jarmark. V pondělí jsme jeli autobusem do Nové Říše, kde jsme si prohlédli zdejší Klášter, kterým nás provázel člen řádu premonstrátů, kteří zde žijí. V úterý jsme si prošli Telčský zámek, je zde otevřena jen jedna prohlídková trasa, protože se zámek i nádvoří opravuje. Po prohlídce byla naplánována procházka kolem Staroměstského rybníka se sochami svatých a kostelem Matky Boží. Ve středu nás 8 členek jelo seniortaxi na hrad Roštejn, který jsme si prohlédly trasou A, prohlédly si kapli a šly pěšky do vesnice Doupě a zpět do Telče odjely autobusem. Někteří naši členové ještě navštívili Telčské podzemí, rozhlednu Oslednici, věže sv. Ducha a Jakuba, expozici Historie železniční dopravy a okolí města Telč. Počasí nám přálo a pobyt se všem líbil.

                                Zapsala Vlahová Zdeňka