Klub Diana – Český den proti rakovině – 11. 5. 2016

V tomto roce jsme se rozhodli, že si objednáme stejný počet kytiček jako v loňském roce.

Přihlásilo se 31 členů Klubu Diana, kteří se aktivně zapojili do sbírky ČDPR. Také jsme se domluvili s vedením Gymnázia Matyáše Lercha v Brně a vedení školy uvolnilo 27 studentů, kteří s členkami naší organizace oslovovali kolemjdoucí občany a nabízeli kytičky a letáčky o prevenci rakoviny.

Naše členky během celého dne působily nejen ve středu Brna, ale zavítaly i do okolních brněnských čtvrtí, aby i občané těchto částí mohli finančně přispět na dobrou věc.

Dvě členky, jako každý rok, se vydaly do podniku Norgren, kde bylo s vedením firmy dohodnuto, že umožní svým zaměstnancům zakoupení květinky měsíčku lékařského a tak i oni podpoří aktivity LPR Praha.

Celkem jsme nabídli 4 949 kytiček a rozdali stejný počet letáčků o prevenci rakoviny. Letáčky jsou tématicky zaměřeny na rakovinu prsů u žen i u mužů. V ČR ročně onemocní touto diagnózou přes 7 000 žen, ale díky celostátnímu screeningu se už daří zachytit 77% nádorů prsu v raném, dobře léčitelném stadiu. Díky této sbírce jsme mnoha lidem připomněli, jak mají pečovat o své zdraví a na účet LPR Praha jsme za Klub Diana odeslali 120 093 Kč + 3,01 EUR.

Naši další členové, manželé Špačkovi z Dobré Vody, si každoročně sami zajišťují prodej kytiček ve svém regionu a okolí. Nejen oni sami nabízeli kytičky a letáčky, ale oslovili MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hanušovice, Gymnázium Velké Meziříčí, ZŠ a MŠ Jimramov a Pionýrskou skupinu Boskovice, aby svůj finanční zisk ze sbírky věnovali Klubu Diana. Členové z těchto organizací nabídli celkem 2 160 kytiček a letáčků o prevenci a na účet LPR Praha zaslali 50 524 Kč.

Klub Diana se spolupracujícími organizacemi na účet LPR Praha zaslal 170 617 Kč + 3,01 EUR. Z této částky 30% bude z LPR Praha posláno na účet Klubu Diana. Takto získané finanční prostředky budou využity na činnost a akce pro členy našeho spolku.

Děkuji všem členům, studentům a spolupracujícím organizacím, kteří se aktivně zapojili do letošní akce ČDPR 2016. Svým úsilím podpořili činnost a aktivity nejen našeho Klubu Diana, ale i akce Ligy proti rakovině Praha.

Výlet na Pouzdřanskou step – 6. května 2016

Tradiční jarní výšlap na chráněnou step se podařilo s 14 účastníky Klubu Diana užít dne 6. května 2016. Slunečný den umocňoval dobrou náladu a energii i ke zvládnutí výškových rozdílů vinohradů.

Nádražní restaurace v Pouzdřanech byla zavřena, proto jsme po modré značce šli ulicí Stepní do svahů nad Pouzdřany. Odměnou nás provázel úchvatný pohled na rozsáhlé upravené vinohrady a nádhernou ves pod námi.

Založení vinohradů a práce pro vznik vína se dal vyčíst také z naučných zastavení. Zvolili jsme strmější výstup na hřebenovku vrchu Kolbaba, v horku to byla úmorná cesta, ale slíbené odpočívadlo s bytelným stolem a lavicemi se pro rozpálené turisty staly oázou i místem občerstvení i klábosení.

Nechvátalo se, byla pohoda. Dalším cílem byly vyhlídkové body na rozkvetlé stráně stepi a namodralý pohled na Pouzdřany a Popice. Méně známé pozoruhodnosti nám připomínal vedoucí výpravy Willi, který nás šetrně vedl rozkvetlými pěšinkami s výhledy na Pálavu, hladiny Novomlýnských nádrží i pasohlávské středisko vodních sportů a rekreace. Plni dojmů skupina sestoupila podél dalších rozsáhlých vinohradů do Pouzdřan.

U gotického kostela místní udržují pomníček amerického důstojníka, kterého zde uctila americká velvyslankyně a herečka Shirley Jane Temple-Blacková. Zde také položila věnec na vedlejší pomník obětem 2. světové války.

V hospůdce jsme našli sladké zmrzlé potěšení pro povzbuzení zvědavosti na další pozoruhodnost. O opravení ruiny gotického statku se zasloužila rodina restaurátora. Nyní je to půvabná kulisa obce. Pan Klimeš s paní zde konají tradiční hudební večery a setkání občanů.

Výlet se líbil. Sláva, zase jsme to dokázali!!!

XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

  1. 4. 2016 – 29. 4. 2016 – Pavilon E v Areálu Veletrhy Brno

Aliance žen s rakovinou prsu na Brněnských onkologických dnech měla v pavilonu E svůj stánek, na kterém umožnila prezentaci jednotlivých onkologických organizací působících v naší republice. Z Aliance žen s rakovinou prsu na stánku zajišťovala službu ředitelka společnosti Eva Knappová. Ze spolku ALEN Praha přijely tři členky prezentovat svoji činnost, Klub Diana byl zastoupen každý den jinou členkou a stejně tak i Mamma Help Brno. Všechny přítomné členky byly připravené provádět edukaci zdravého životního stylu a naučit přítomné hosty BODu metodu samovyšetření prsů. K tomu účelu jsme měly na stole připraven fantomový model prsů včetně letáčků o samovyšetření prsů, letáčky o Alianci žen s rakovinou prsu a jednotlivých organizacích. Na nástěnce z jednotlivých Zpravodajů a Infoletáků bylo možno se podrobněji seznámit s aktivitami jednotlivých klubu a Alianci žen s rakovinou prsu Praha, která zastřešuje všechny spolky podobného charakteru.

Vzhledem k tomu, že k edukaci onkologických pacientek a zdravé veřejnosti je zapotřebí se neustále odborně vzdělávat, využily jsme tuto příležitost a zúčastnily se několika přednášek. Protože jsme také onkologické pacientky, máme zájem se dozvědět o moderních trendech v léčení rakoviny. Zaujala nás přednáška: Komplexní přístup k léčbě pacientů s HER2 – pozitivním karcinomem prsu, kde promluvil MUDr. Coufal, MUDr. Petráková a MUDr. Melichar. Dále jsme se zúčastnily semináře – Vybrané kapitoly z karcinomu prsu, kde zazněla přednáška paní MUDr. Petrákové a MUDr. Palácové. Jsme vděčni, že jsme měly možnost se těchto přednášek zúčastnit a dozvědět se více o své nemoci.

Během těchto tří dní se u našeho stánku zastavovaly studentky, zdravotní sestry či lékařky. Některé již znaly metodu samovyšetření prsu, jiné si vše nechaly vysvětlit a přivítaly možnost si tuto metodu vyzkoušet na našem prsním modelu. Všechny ženy od nás odcházely s letáčky s popisem a obrázky tohoto vyšetřování prsů.

Všechny členky, které jsme sloužily na stánku Aliance žen s rakovinou prsu jsme vděčné paní ředitelce Evě Knappové, že nám umožnila aktivní účast na Brněnských onkologických dnech. Díky ní jsme se mohly seznámit s novými metodami léčení onkologického onemocnění a měly jsme možnost provádět edukaci prevence rakoviny prsu.

Výlet na Pálavu – 22. dubna 2016

V Brně na autobusovém nádraží se sešla větší skupinka členů Klubu Diana, kteří chtěli poznat krásu přírody jižní Moravy. V Mikulově na zastávce autobusu nás čekala naše dlouholetá členka Boženka Hauptová, kterou jsme velice překvapili, že jsme přijeli v tak velkém počtu. Bylo nás celkem 19, kteří jsme chtěli poznat rozkvetlou Pálavu.

Boženka nás provedla nejkratší cestou přes Mikulovská náměstí až ke Kozímu Hrádku. Tam jsme se spolu rozloučili, zamávala nám na pozdrav a pak to bylo již na nás, abychom stále po červené značce směřovali k prvnímu zastavení na našem výletě. Cesta z Kozího Hrádku vedla podél vinic a my jsme obdivovali i zpevněnou cestu kamennými schody, po kterých se nám do kopce lépe šlo, dále jsme lesem scházeli k silnici a po pár krocích jsme již lezli na Kočičí skálu. Obdivovali jsme a fotili rozkvetlé květy hlaváčku jarního, nízké irisy a po výstupu na vrcholek skály jsme si užívali pohledu na okolní krajinu s Mikulovem a Sv.Kopečkem v pozadí.

Po krátkém odpočinku jsme pokračovali na Stolovou horu. Opět se nám dobře šlapal kopec po upravené cestě ve tvaru schodů, které byly zpevněné kameny. Výstup byl pro většinu členů hodně náročný, ale potom na vrcholku jsme si mohli jen povzdechnout: dokázali jsme to. Odměněni jsme byli pohledem na okolní nádhernou krajinu s rozkvetlými stromy, skalisky a před námi koberce rozkvetlých petrklíčů, irisů a hlaváčku jarního. Nutný byl odpočinek, ale při uvědomění si, že už žádný kopec šlapat nebudeme, se nám kráčelo lehčeji a lépe jsme si užívali tuto přírodní nádheru.

Došli jsme na rozcestí, jedna cesta vedla po zelené značce do Klentnice a červená značka pokračovala k Sirotčímu Hrádku. Několik členek se rozhodlo již sejít do Klentnice a část si vychutnala ještě prohlídku okolí Sirotčího Hrádku. Po odpočinku a přečtení si celé historie tohoto místa včetně ptactva a květeny, která se tu vyskytuje, jsme stále po červené značce lesem scházeli do Klentnice. Někteří se zastavili v hospůdce na oběd a pak jeli zpět na Mikulov a odtud do Brna, ostatní nastoupili do autobusu a jeli přes nádherné vesničky jižní Moravy včetně Lednice do Břeclavi. Vlak nás pak dovezl do Brna.

Tři nejlepší chodci naší skupiny prošli celou Pálavu a sestoupili do Dolních Věstonic, odtud autobusem se svezli do Šakvic a do Brna dojeli vlakem.

Všichni jsme byli spokojeni, neboť i počasí nám přálo, nebylo horko, ale také ne zima. Občas nás prohřívalo i sluníčko a můžeme říct, že jsme si splnili alespoň část svého snu. Proěli jsme kousek Pálavy. Dokázali jsme to!!!

Návštěva vily Stiassni – Hroznova 14 – 4. března 2016

Na sraz na Komenské náměstí přišlo 12 členek Klubu Diana, aby společně navštívily zrekonstruovanou vilu rodiny Šťastných. Byla s námi naše Maruška, která v tomto objektu se svou rodinou prožila pár nádherných let. Po projití vstupní brány se Maruška ujala průvodcovství a provedla nás rozlehlou zahradou. Vilou nás provázel mladý průvodce, který nás seznámil s historií tohoto objektu a nastínil život majitelů této vily.

Funkcionalistická vila byla postavená podle návrhu Ernsta Wiesnera pro rodinu textilního továrníka Alfreda Stiassni a byla dokončena v roce 1929. Několik parcel ke stavbě domu o celkové rozloze 32 174 m2 zakoupili manželé již v roce 1924. Tím vznikla jedna z největších brněnských soukromých parcel, která kromě své příznivé jihozápadní poloze disponovala i nádhernými pohledy do okolní kopcovité krajiny. V atmosféře hrozící nacistické okupace a persekuce židovských obyvatel opouštějí rodiny Alfreda a Ernsta Stiassni v květnu 1938 Československo. Vila Stiassni patří ke stavbám, jejichž historie reflektuje důležité společensko-politické dějinné zvraty. Její podoba odráží modernistické směřování meziválečné brněnské architektury i přetrvávající měšťanský tradicionalismus rodiny významného brněnského továrníka. Během 2. světové války se v ní vystřídala nacistická i osvobozenecká vojska a navštívil ji prezident Beneš při cestě z válečného exilu do Prahy. Během komunistického režimu sloužila k ubytování státních návštěv a její přestavba v 80. letech odrážela možnosti i limity tehdejší architektonické produkce.

Když v roce 2009 získal do své správy vilu Stiassni se zahradou Národní památkový ústav, bylo nutné řešit základní otázku budoucího využití a zpřístupnění památky široké veřejnosti. Po dlouhá léta neudržovaný a veřejnosti takřka nepřístupný areál vyžadoval komplexní obnovu. Té předcházela realizace stavebně-historického průzkumu obytných objektů včetně objasnění vývoje historické kompozice zahrady. Vzhledem k historickým souvislostem se pro objekt začal používat název Vila Stiassni.

Na jaře roku 2014 byla zahájena obnova zahrady Stiassni realizací projektu zaměřeného na obnovu vegetační kompozice. Paralelně s realizací tohoto záměru byl od léta 2014 naplňován také projekt postihující obnovu technických součástí zahrady a některých vegetačních prvků (květinové záhony, trávníky, extenzivní střešní zahrada), včetně instalace novodobých komponentů a technologií souvisejících se současným posláním zahrady a s péčí o ni. Tímto projektem na jaře roku 2015 končí celková komplexní památková obnova areálu vily Stiassni.

Na závěr dnešního setkání některé z nás si zašly na oběd a všechny se již těšíme na další společný výlet.

Arboretum Řícmanice – 20. 2. 2016

Rok uplynul jako voda a v sobotu 20. února se uskutečnil opět turistický výlet do Arboreta Řícmanice, lesního závodu Křtiny u Brna. Tento výlet se již stal tradicí a letos se ho zúčastnilo 12 členů Klubu Diana. Počasí nám přálo, byl krásný zimní den, prozářený sluníčkem. Díky tomu bylo v arboretu mnohem více návštěvníků než v předchozích letech a tak atmosféra byla velice přátelská. Toto bylo umocněno i tím, že stánky s občerstvením a posezením byly v areálu arboreta. Užili jsme si jak procházky a pobytu v přírodě, tak i vystoupení lesáků hrou na lesní rohy a pochutnali jsme si opět na kančím guláši .

K chuti přišel i pohárek slivovičky, který nám nabídli kamarádi, s kterými jsme se tu po roce opět setkali. Do svých domovů jsme se vraceli sice unaveni, ale osvěženi vůní lesa, s pocitem, že jsme opět přiložili polínko pro udržení svého zdraví a kondice. A za rok zase na shledanou .

Slavnostní setkání – oslava 25. výročí založení Klubu Venuša v Bratislavě – 17. 2. 2016

Paní předsedkyně Klubu Venuša, paní Marta Vozárová, RNDr, nás pozvala, abychom přijely do Bratislavy a zúčastnily se oslav 25. výročí založení jejich organizace. Z Klubu Diana se slavnostního setkání zúčastnila Eva Najvarová a Zdeňka Vlahová.
Oslavy probíhaly v Zrcadlovém sále Primaciálního paláce v Bratislavě. Slavnostní večer zahájila paní MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovině SR a zakladatelka této organizace v roce 1990. V dalších projevech byla hodnocena činnost této organizace a vyzdviženo poslání pomoci onkologickým pacientům. Proběhlo poděkování jednotlivým členkám a vyzdvižena jejich záslužná práce pro Klub Venuša a Ligu proti rakovině.

Paní Marta Vozárová, RNDr, předsedkyně Klubu Venuša, ve svém projevu nás seznámila s činností klubu od svého založení až do současné doby. Jejich klubová činnost se dá srovnávat s činností Klubu Diana .Na společných výletech, rekondičních pobytech a setkávání na schůzkách má přítomné posílit v jejich odvaze znovu se zapojit do společnosti a najít radost ze života.

Z Prahy z Klubu ŽAP, paní Dana Hybšová, pozdravila všechny přítomné, popřála všem hodně zdraví a sil do dalších let. K těmto pozdravům a přání všeho dobrého v životě všem přítomným se přidala i Eva Najvarová z Klubu Diana z Brna. Paní Martě Vozárové, předsedkyni Klubu Venuša, byly předány drobné pozornosti a květiny z obou klubů jako poděkování za práci pro onkologické pacientky.

V dalším programu jsme si vyslechli nádherné zpívané árie z oper Eugen Oněgin, Bohéma a závěrečný duet „Znám jednu dívku“ z opery Prodaná nevěsta přítomné zvedl ze židlí a potleskem ve stoje odměnili oba operní pěvce. Byl to nezapomenutelný hudební zážitek.

Po skončení slavnostního programu oslav 25. výročí založení Klubu Venuša následovalo občerstvení, při kterém probíhaly neformální rozhovory mezi členkami sdružení slovenských klubů a zástupkyň klubů z České republiky, a sice z Klubu Žap z Prahy a Klubu Diana z Brna.

Velice děkuji paní Nadě Spurné z Klubu Venuša, která se o nás velice pečlivě starala, čekala nás i ŽAPky u vlaku a bezpečně dovedla do hotelu. Odpoledne pro nás do hotelu přijela a přivedla nás na slavnostní odpoledne. Večer nás obětavě odvezla do bezpečí hotelu.

Čtvrtek jsme se Zdeńkou využily na prohlídku Bratislavy a tak ožívaly dávné vzpomínky na toto město. Odjížděly jsme s dobrým pocitem, že jsme společně se slovenskými kolegyněmi měly možnost prožít oslavy dvacetipětileté činnosti Klubu Venuša.

Výlet na Vranov – 8. ledna 2016

Výlet na Vranov byl naplánován na pátek 8. ledna. Několik dní před tímto termínem bylo nevlídné, mlhavé počasí a tak jsem s obavou sledovala předpověď počasí, abych se mohla rozhodnout, zda trasu k Vranovu projdeme pěšky, nebo se až na místo odvezeme autobusem.

V pátek ráno se objevilo sluníčko a tak na srazu v Králově Poli se sešlo 13 členů Klubu Diana včetně manželů Špačkových z Dobré Vody, aby se všichni společně vydali navštívit poutní kostel na Vranově.

Od autobusové zastávky v Útěchově jsme se vydali zasněženou lesní cestou k cíli našeho výletu. Sluncem prozářený les nás okouzlil. Poprašek sněhu naznačoval, že možná již přichází zima se všemi svými kouzly. V družném hovoru podle svých fyzických schopností
jsme kráčeli krásným lesem až na Vranov. Ti rychlejší před kostelem počkali na nás pomalejší a pak společně jsme vstoupili do poutního nádherného kostela.

Samozřejmě jsme ihned směřovali k betlému, kde jsme si nechali zahrát vánoční písně a nechali si rozsvěcovat jednotlivé části betlému. V tichosti každý z nás jistě zavzpomínal na právě prožité období nejkrásnějších svátků v roce, Vánoc. Po prohlídce kostela jsme se rozhodli zastavit se v místní restauraci. Někteří si objednali kompletní oběd, někteří se zahřáli teplou polévkou či kávou.

Po vydatném odpočinku se převážná většina zúčastněných výletníků rozhodla jít zpátky pěšky až do Útěchova. Jen čtyři využili odjezd do Brna autobusem.

Náš první výlet se vydařil. Byli jsme spokojeni, že jsme využili hezkého počasí k procházce lesnatým okolím našeho města.