Výtvarná dílna v roce 2020

                    Výtvarná dílna v roce 2020

V letošním roce jsme díky epidemii covid – 19 , byly jen dvakrát ve výtvarné dílně na Žlutém kopci. V lednu jsme si namalovaly trička, ale protože ve výtvarné dílně neměli správné barvy na textil, tak ta naše tvořivost dopadla špatně. Jen díky Hance V., která nám všem trička domalovala ručně, je můžeme nosit. Hani díky. V únoru jsme si vytvořily keramické květináče, ale glazovat jsme si je musely každá individuálně během roku, protože výtvarná dílna byla kvůli epidemii covid – 19 uzavřena.
Do konce roku 2020 jsme se už nesešly, i když do výtvarné dílny může chodit asi 8 lidí, ale naše členky se bály nákazy.
Doufáme, že se příští rok už zase budeme moci scházet a mít příjemný pocit z tvoření.

Český den proti rakovině  2020

 známý jako „KYTIČKOVÝ DEN“ se v letošním roce konal 30. září z důvodů nouzového stavu v ČR v důsledku rozšíření nákazy Covidem 19. Výbor Klubu Diana s napětím očekával zprávu, zda a kdy bude prodej povolen. 

Rovněž jsme měli obavy, zda se nám podaří získat naši členskou základnu, aby se prodej zúčastnila,  jako v předchozích letech. Naše ženy a naši přátelé opět nezklamali a tak jsme v určený den  vyšli do ulic města Brna, nabízet občanům kytičky měsíčku lékařského se zelenou stužkou a letáčky, které vybízely občany k včasné prevenci nádorového onemocnění ledvin a močového měchýře. Letošní rok byl i v této akci specifický, někteří lidé vůbec netušili, že prodej probíhá, a tak jsme  je  museli aktivněji oslovovat a informovat o akci. Velká část občanů nám však byla vděčná, že si mohou kytičky koupit, protože i pro ně se stal kytičkový den tradicí s možností přispět na prevenci rakoviny. 

Velké poděkování patří všem, kteří se prodeje zúčastnili. Z Klubu Diana to bylo 24 členek, které s ochotou a zápalem pro věc vyšly do ulic. Průměrný věk nejstarších  členek byl 74 let a mezi nejstaršími byla dvojice  Maruška 83 roků a Hanka 79 roků, které získaly prvenství  i za nejvyšší průměr za kytičku. 

Prodeje ve prospěch Klubu Diana se zúčastnili jako v předchozích letech  i naši členové manželé Špačkovi a 24 studentů Gymnasia Matyáše Lercha v Brně, se kterými máme již dlouhodobou spolupráci a opět nezklamali.

Díky všem zúčastněným se nám podařilo prodat 4200 kytiček + 2703 od manželů Špačkových. 

Jsme velice rádi, že jsme mohli podpořit činnost Ligy proti rakovině, která nám přispěla 30% z celkové částky na aktivity  našeho klubu. 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se prodeje zúčastnili a pomohli nám naplnit část našeho programu – informovat veřejnost o nutnosti prevence rakoviny.

Zapsala: Gruberová

Zápis z členské schůze Klubu Diana 29. 9. 2020

lenská schůze klubu Diana se konala v plánovaném termínu.

Zúčastnilo se 29 členů klubu. Malá účast byla zapříčiněna celkovou situací v nákaze Covidem 19 a obavami našich členů z možné nákazy při shromáždění více osob. 

Přítomní členové byli seznámeni s průběhem předchozího období, kdy nebylo možné zajistit plánovanou činnost Klubu Diana  z důvodu  karanteních  opatření v ČR.

V daném období se členové zúčastňovali turistických vycházek do okolí Brna, za jejichž organizování patří dík naší člence Věrce. 

Po zklidnění situace v září uspořádal výbor rekondiční pobyt na Vysočině, který byl hodnocen velmi kladně.

 Jednodenní výlet do Znojma se uskutečnil 16. 9. 2020, za zdárný průběh poděkovali účastnici p. Rabušicovi, který jej zorganizoval. 

Podrobný průběh tohoto období je popsán v letáku, který obdrželi všichni přítomní.

Na 4.  čtvrtletí 2020 naplánoval výbor Klubu Diana další aktivity. Bude však záležet na celkové situaci, zda bude možné některé akce uskutečnit.   

Předsedkyně Klubu Diana informovala o uskutečnění prodeje kytiček 30. 9. – ČDPR . Poděkovala všem, kteří se zúčastní organizování a prodeje  a upřesnila informace k této akci. 

Akce se zúčastní celkem 24 členů Klubu Diana a přátel a 20 studentů Gymnasia Matyáše Lercha. 

Závěrem schůze poděkovala předsedkyně všem přítomným za účast a za aktivní podporu činnosti Klubu Diana.

Popřála všem hodně zdraví a hezké podzimní dny. Vzhledem k výskytu nákazy Covidem 19 vyzvala  všechny, aby dodržovali pokyny  hygieny a zdravotnických pracovníků a předešli tak možné nákaze. 

Zapsala: Gruberová

Výlety, které se uskutečnily v lednu až září 2020

Betlémy v brněnských kostelích

Prohlídka se uskutečnila 6. a 10.ledna.

Židenický perníkový betlém bylo možno shlédnout pouze do 6. ledna a proto jsme se sešli v počtu 11 členek Diany na České ul. a zajely do kostela sv. Cyrila a Metoděje. Poslechly si výklad historie vzniku tohoto ojedinělého díla. Všechny jsme byly překvapeny krásou a vůní, která se linula kostelem.

Prohlídka betlémů byla naplánována na 10. ledna a proto jsme i v tomto termínu zašly do dalších brněnských kostelů- sv. Janů na Minoritské,sv.Jakuba. Vystoupaly jsme uličkou V.Havla na Petrov a potom se ještě podívaly u Kapucínů. Navíc jsme si prohlédly zrekonstruované terasy pod Petrovem.

Rajhrad

Na výlet do Rajhradu se nás sešlo 16 členek Diany nejen z Brna. V klášteře se nás ujala průvodkyně a hodinu a půl nás provázela areálem kláštera. Dokonce nás zavedla i do klimatizovaného sejfu, kde jsou uloženy nejstarší a nejvzácnější rukopisy.Její výklad byl opravdu profesionální a pro nás i vyčerpávající. Potom jsme si prohlédly ještě kostel a zcela prochladlé se usadily v restauraci u kláštera.

Na zpáteční cestu jsme byly dostatečně posilněny, a tak ani nevadilo, že trasa byla delší, asi 10 km.

Vycházku jsme zakončili cestou podél řeky Svratky k OC Olympia.

Ivančice

Výlet do Ivančic jsme absolvovaly i za nepříznivého počasí v počtu 10 členek Diany.

Prohlédly jsme si muzeum Vladimíra Menšíka a výstavu svatebních šatů i jiných předmětů souvisejících se svatebním obřadem v období 19. a 20. století v regionu. Potom jsme se vydaly na procházku městem a došly až do Letkovic k přesunutému kostelíku. Viděly jsme soutok řek Oslavy a Jihlavy a následně i Rokytné. Při návratu do centra jsme šli kolem starých městských hradeb a též kolem rodného domu Vladimíra Menšíka.

Doubravník

Z nádraží v Kr.Poli nás vyjelo 6 na krásnou a pohodovou vycházku podél řeky Svratky.

Cesta vedla z velké části lesem. Počasí nám tentokrát přálo, byl nádherný letní den. V polovině cesty jsme objevili restauraci v Prudké a odpočali si tam. Do Brna jsme se vrátily z Borače.

Býčí skála

Na tento výlet jsme se vydaly 4 členky Diany. Vlakem do Adamova a potom pěšky Josefovským údolím podél Křtinského potoka. Cestou jsme zahlédli Starou huť a prošly kolem jeskyně Jáchymka. Jeskyně Býčí skála bývá přístupná pouze několik dnů v roce a nám se podařilo do ní vstoupit a absolvovat prohlídku s výkladem, což byl neobyčejný zážitek.

Rosice

Výlet do Rosic se v původním termínu nekonal pro velmi špatné počasí, kdy celý den hustě pršelo.

Proto jsme v polovině srpna vyjely do Rosic v náhradním termínu. Prošly jsme náměstím, prohlédly si zámek a přilehlý park a potom kolem kostela sešly k řece Bobravě. V místní restauraci poobědvaly a nabraly další síly na výstup na kopec k barokní kapli Nejsvětější Trojice.

Podkomorské lesy

Na vycházku jsme se sešly pouze 2 , ale krásné počasí a nález praváků nás velmi potěšil. Vycházka to byla nenáročná, většina trasy vedla po rovině a v poslední části jsme sestupovali až do obce Hvozdec, kam zajíždí městská doprava.Cesta zpět vedla podél přehrady na konečnou v Bystrci.

Zájezd do Znojma 16.9.2020

Tradiční letošní květnový zájezd nemohl být kvůli koronaviru uskutečněn. Proto byl uspořádán tento autobusový zájezd až v září. Změna bohužel negativně ovlivnila účast, bylo nás jen 27, z toho ještě dva turisté. Nicméně zájezd dopadl dobře, posloužilo k tomu i slunečné počasí. Vyrazili jsme načas v 7:30 hod. od Janáčkova divadla a po slabé hodince jsme se již ocitli u velkého překvapení letošního zájezdu, což byly Bohutice se svým zámkem a lurdskou jeskyní. Díky paní starostce jsme si mohli prohlédnout unikátní křížovou cestu tvořenou dřevěnými cedrovými sochami v životní velikosti. Příjemnou byla i krátká procházka na poutní místo nad vesnicí.

Pak jsme se autobusem přemístili na místo hlavního programu – město Znojmo. Po cestě vedoucí účastníky seznámil s historií okresního města Znojmo, které má ve svém středu městskou památkovou rezervaci. Ale nejdříve jsme absolvovali trochu náročnější, avšak velice zajímavou prohlídku znojemského podzemí. Po tomto výkonu nám vyhládlo, takže všichni ocenili návštěvu v některém z okolních stravovacích zařízení. Po obědě jsme od radniční věže vyrazili na prohlídku středu města s mnoha architektonickými památkami. Vedoucí u každého zastavení seznámil přítomné s nejzajímavějšími objekty. Odpoledne nás očekávali na zámku nad řekou Dyjí, kde jsme měli prohlídku s průvodkyní.

Zbývající čas jsme vyplnili kocháním na panorama starého města a vyhlídkou do údolí Dyje. Stihli jsme i ochutnání kávy, zmrzliny a cukroví. V 17 hod. jsme Znojmo opustili a za půldruhé hodiny dorazili zpátky do Brna. Zájezd se všem líbil a očekávají pokračování této tradice i v příštích letech.

Zapsal: Pavel Rabušic, vedoucí zájezdu

Rekondice na Vysočine v Resortu Sněžné v termínu 6. – 10. 9. 2020

Plánované rekondiční pobyty v r. 2020 pro členy Klubu Diana nebylo možné od března uskutečnit z důvodu výskytu nákazy Covidem  19. 

Po prázdninové přestávce a celkovém zklidnění situace v ČR se rozhodl výbor Klubu Diana uspořádat 5 denní pobyt na Vysočině v resortu Sněžné náhradou za zrušené plánované pobyty v Lednici a Berouně. Pobytu se zúčastnilo 18 členů Klubu Diana. 

Areál Resortu  je přebudován z bývalého tábora továrny Adast v moderním stylu, který poskytuje rekreantům ubytování a stravu na úrovni požadavků dnešní doby. 

Počasí nám také přálo a tak jsme si každý den užívali darů  Vysočiny. Naše turistické výlety byly podnikány dle kondice našich členek . Navštívili jsme Buchtův Kopec, areál Podlesí, Blatiny s kavárnou a pražírnou kávy u Hofrů, Mílovský rybník a ti zdatnější se vypravili na skalní útvary – Devět skal, Dráteník, Čtyři palice a další zajímavé lokality. Na našich cestách jsme byli nadšeni výskytem hub a jejich sběr nám splnil naše přání -“ ať rostou“.  

V městečku Sněžném jsme navštívili místní zajímavosti – Muzeum obrazů Vysočiny místních malířů, zahradu s bonsajemi a prožili příjemné chvíle v místní cukrárně.

  Velký dík patří personálu Resortu  za přátelské prostředí, ochotné jednání a výbornou stravu.

Pět dnů pobytu nám uteklo jako voda a domů jsme odjížděli plni zážitků, posíleni pobytem  v krásné a čisté  přírodě. Doufáme, že příští rok nám podmínky v naší zemi dovolí uskutečnit další rekondice, které jsou v našem věku po prožitých zdravotních problémech balzámem pro naše těla i duši. 

Zapsala vedoucí pobytu     Míla GruberováAreál Resortu  je

Výtvarná dílna v roce 2019

Také v tomto roce jsme jednou za měsíc navštěvovaly z Klubu Diana výtvarnou dílnu v MOÚ. Opět jsme se naučily některé nové výtvarné techniky a jiné jsme si zopakovaly.
V lednu jsme si udělaly pod vedením zdejších šikovných a hodných pracovníků keramická pítka pro ptáčky, v únoru je naglazovaly a v březnu si z pedigu upletly košíčky na velikonoční vajíčka. V dubnu si zopakovaly enkaustiku a některým se podařily krásné obrázky, v květnu jsme si nastříkaly na plátěné tašky obrázky přes šablony a na červen byly naplánované letní šperky, ale bohužel nikdo nepřišel.
Po prázdninách jsme v září pokračovaly a vyrobily si keramické , prostorové andílky, které jsme si po vypálení naglazovaly. V říjnu jsme se naučily plést z pedigu věnečky , které jsme si mohly na vánoce nazdobit. V listopadu jsme se pokusily nazdobit dřevěné destičky zrcadly a perličkami a v prosinci se naučily drhat náramky s dřevěnými perličkami.
Jako vždy jsme si příjemný pobyt ve výtvarné dílně zpestřily kávou a nějakými dobrotami. Doufám, že se vám tyto techniky líbily a zveme mezi sebe další členky Klubu Diana.

Zapsala: Zdeňka Vlahová

 Zápis z členské schůze s vánoční besídkou -9. 12. 2019  

Členská schůze s vánoční besidkou se konala 9. prosince 2019 ve společenském sále MMB. Na schůzi bylo přítomno 63 členů klubu Diana, 6 hostů a 4 účinkující v kulturním programu.

Před zahájením schůze měli možnost členové zaplatit si členské příspěvky, přihlásit se na rekondiční pobyt a zájezd v r. 2020.

Byly prodávány drobné výrobky členů klubu.

Všichni přítomní obdrželi informační leták na r.2020 a přehled plánovaných akcí   do března 2020.

Schůzi zahájila předsedkyně klubu Míla Gruberová. Uvítala všechny přítomné a představila pozvané hosty.

Zhodnotila činnost klubu od září do prosince 2019, která je podrobně rozepsána v info letáku a shrnula aktivity za celý rok.

Zdůraznila, že každý měl možnost vybrat si z nabízeného programu co mu vyhovuje a zúčastnit se, což bylo členy hojně využíváno a hodnoceno kladně.

 Členové výboru  klubu Diana se podíleli a zúčastňovali na aktivitách, pořádaných Aliancí žen v Praze, MOÚ  v Brně, na vzdělávacích programech a  účastí na akcích pro veřejnost. 

Předsedkyně seznámila přítomné s připraveným programem činnosti od ledna do března 2020 a výbor věří, že i nadále budou mít členové zájem o účast, neboť  cílem naší činnosti je setkávat se a vyplnit tak volný čas mezi svými přáteli. 

V další části  jednání bylo přítomným podáno malé občerstvení a poskytnut volný čas pro besedování. 

Členům, kteří  dobrovolně  a dlouhodobě pomáhají  na akcích klubu Diana bylo poděkováno a obdrželi dárečky, které poskytl formou sponzorského daru pan Čepelák z firmy Born to swim.

Poté následoval kulturní program, vystoupení skupiny historických tanců Alladanza. Čtyři krásné mladé ženy v historických kostýmech předvedly barokní tance . Byla to nádherná podívaná  a naši členové odměnili tanečnice upřímným potleskem. 

Závěrem bylo provedeno rozdání dárečků, které přítomní přinesli, a tak si členové klubu odnášeli kromě příjemných zážitků i malé dárečky.

S přáním krásných a klidných vánoc ve zdraví a kruhu rodinném jsme se rozešli do svých domovů a těšíme se na další akce a setkávání v roce 2020.

Zapsala: Gruberová

Výroční konference pacientských organizací Aliance žen s rakovinou prsu Praha 22. – 23. 11. 2019

Konferenci zahájila paní Eva Knappová – ředitelka Aliance
První přednášku měl Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. , který nám vysvětlil nové nastavení systému hodnocení kvality zdravotní péče / nejen / kvantitativní indikátory kvality.
V hodnocení kvality zdravotní péče jsme na krásném 14 místě, / Něměcko je na 12 místě/. Kdybychom zlepšili preventivní program, mohli bychom mít ještě lepší umístění. Samozřejmě jsou rozdíly k přístupu k léčbě podle regionů. Roste přežití onkologických pacientů u nás je to 5 let. Péče o matku a dítě je v ČR na vysoké úrovni. Je zřízen Národní zdravotní informační systém – NZIS – systém hlášení nežádoucích informací.
Indikátory kvality – v Čechách funguje hodnocení kvality ve zdravotnictví a zasílá se všechno nemocnicím a ministerstvům. Pokud v novinách budete číst kritiku a nebudete vědět co je pravda, zašlete dotaz na Alianci žen s rakovinou prsu a oni Vám odpoví.
GENOM I. – Přednášeli Ing. Vladimír Chmela a Ing. Markéta Jankovcová z firmy XENEO s.r.o. luvili o genomickém testu, který je od roku 2014 hrazený pojišťovnou. Díky testu lékař zjistí zda pacient potřebuje chemoterapii, nebo lékař má nasadit jiný typ léčby. Může hodně pomoci lékaři při hraničním rozhodování. Test je pouze pro určitý typ genomu. Za 10 let probíhání je již posbíráno hodně dat pro používání testu.
GENOM II. – MUDr. Lenka Vášová – genetické vyšetření nádoru MammaPrint – test je z Holandska. Umí rozlišit 70 genů. Testování se posílá do Amsterdamu , je to certifikovaný test schválený Evropskou únií. Pomáhá při těžkém rozhodování jestli dát chemoterapii nebo ne. Od roku 2020 bude hrazen pojišťovnou. Je to test pouze pro nádor prsu.
GENETICKÉ testování zkoumá geny se kterými se člověk narodí a určuje tak, zda existuje dědičné riziko, např. riziko mutací v genu BRCA1/2, které způsobuje dědičné predispozice k rakovině.
GENOMICKÉ testování zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru a zajišťuje tak, co řídí jeho růst a chování, zda je pravděpodobný návrat karcinomu. Genomická informace přináší jasnější obrázek o nádoru a jeho chování – umožňuje lékařům určit přesnější rozhodnutí o plánu zajišťovací léčby.
GENOM III. – MUDr. Václav Hlaváč z firmy ROCHE s.r.o. – Komplexní genomové profilování a jeho role v personalizaci onkologické péče v 21. století. – Změny ve zdravotnickém prostředí – Máme hodně informací, ale musíme se naučit je zpracovávat v klinické rozhodnutí – Cena testů není nízká, má naše zdravotnictví dost peněz pro všechny pacienty ? -Personalizovaná léčba – léčba šitá na jednotlivce, na jeho potřeby. I když uděláme genetické testování naše legislativa někdy nedovolí léčit navrhovaným lékem – je to cesta do budoucnosti – Léčení je u nás na vysoké úrovni

Odpoledne měla paní Zuzana Peterová pozvané dva hosty. Byla to její snacha , manželka Pražského rabína, který je jejím synem a vykládala nám o svém životě a druhým hostem byla paní Ludmila Okamura a říkala nám také o svém životě o manželovi a jeho dvou bratřích. Obě ženy mluvily o svém vztahu k víře a síle ženství.
V sobotu nás Liba Žamberská seznámila s programem metastatických žen, Petra Svobodová nám přiblížila roční program projektu mladých pacientek -Bellisek , které mají asi 240 aktivních členů. Další přednášející byla Marta Kostrová , která nás seznámila s novinkami mezinárodní spolupráce za rok 2019 – konferencí v Bruselu a Vídni – zřízení biobanky, podchytit legislativně a společensky všechny pečovatele, sledovat pacienta během léčby pomocí mobilních aplikací, rehabilitační centra pro onkologické pacienty – zabývají se také neuropatií. Pani Veronika Rafflerová – zdravá prsa pro neslyšící – rozjela edukace pro neslyšící po celé republice. Po přestávce byla prezentace pacientských organizací .
Velmi podnětnou konferenci zakončila paní Eva Knappová, která nás seznámila s plánem akcí na rok 2020.

Výlet na Stránskou skálu – 8. 11. 2019

Sešly jsme se v počtu 8 členek na zastávce před hlavním nádražím a odjely tramvají až pod Stránskou skálu. Toto chráněné území jsme celé prošly a cestou si přečetly informační tabule o floře a geomorfologii daného území. Prehistorické nálezy z tohoto místa se nacházejí v Moravském zemském muzeu v Brně. Protože nám počasí tentokrát vůbec nepřálo, vrátily jsme se na zastávku tramvaje a odjely zpět do města.

Zapsala: Věra Pavlíčková